aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

EE.29. Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej

1. Instalacja i uruchamianie urządzeń elektroniki i informatyki medycznej
2. Instalacja i konfiguracja oprogramowania systemów informatyki medycznej
3. Eksploatacja urządzeń elektroniki i informatyki medycznej

1. Instalacja i uruchamianie urządzeń elektroniki i informatyki medycznej

absolwent:

1) rozróżnia i dobiera urządzenia elektroniki i informatyki medycznej pod względem budowy, zasady działania i zastosowania;

2) objaśnia działanie, funkcje i zastosowanie poszczególnych bloków systemu komputerowego;

3) dobiera narzędzia i sprzęt kontrolno-pomiarowy do montażu i uruchamiania elektroniki medycznej;

4) interpretuje parametry katalogowe urządzeń techniki komputerowej;

5) wykonuje montaż mechaniczny urządzeń elektroniki medycznej;

6) posługuje się dokumentacją techniczną urządzeń elektroniki i informatyki medycznej podczas instalacji i uruchamiania;

7) wykonuje połączenia elektryczne urządzeń elektroniki medycznej;

8) rozróżnia i dobiera urządzenia sieciowe pod względem budowy, zasady działania i zastosowania;

9) instaluje i uruchamia urządzenia infrastruktury sieciowej;

10) sprawdza poprawność połączeń zainstalowanych urządzeń elektroniki medycznej zgodnie z dokumentacją techniczną;

11) uruchamia urządzenia elektroniki i informatyki medycznej zgodnie z obowiązującą procedurą;

12) ustawia parametry aparatury i urządzeń elektroniki i informatyki medycznej według potrzeb placówek medycznych.


2. Instalacja i konfiguracja oprogramowania systemów informatyki medycznej

absolwent:

1) posługuje się dokumentacją oprogramowania systemów informatyki medycznej;

2) instaluje oprogramowanie komputerowe współpracujące z urządzeniami i systemami medycznymi;

3) konfiguruje urządzenia elektroniki i informatyki medycznej do pracy w sieci;

4) zakłada bazy danych w systemach informatyki medycznej;

5) obsługuje systemy operacyjne wielodostępowe, wielozadaniowe dla informatyki medycznej;

6) archiwizuje informacje na różnych nośnikach w systemach informatyki medycznej;

7) wykonuje konserwacje oprogramowania i systemu informatyki medycznej.


3. Eksploatacja urządzeń elektroniki i informatyki medycznej

absolwent:

1) współdziała w zespołach diagnostyczno-terapeutycznych w czasie badań i zabiegów;

2) obsługuje System Informacji Medycznej;

3) prowadzi dokumentację techniczno-eksploatacyjną urządzeń elektroniki i informatyki medycznej;

4) modernizuje system komputerowy;

5) programuje urządzenia elektroniki medycznej;

6) nadzoruje i kontroluje pracę urządzeń elektronicznych stosowanych do badań i zabiegów;

7) dobiera narzędzia i sprzęt kontrolno-pomiarowy do naprawy i regulacji urządzeń elektroniki medycznej;

8) wykonuje pomiary i ocenia stan techniczny urządzeń elektroniki i informatyki medycznej;

9) przeprowadza kalibrację i autodiagnostykę urządzeń elektroniki i informatyki medycznej;

10) wykonuje okresowe przeglądy oraz konserwację urządzeń elektroniki i informatyki medycznej zgodnie z zaleceniami;

11) diagnozuje i lokalizuje uszkodzenia urządzeń elektroniki i informatyki medycznej.Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności