aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

AU.58. Przetwórstwo wytworów papierniczych

1. Organizowanie procesów przetwórstwa wytworów papierniczych
2. Przetwarzanie wytworów papierniczych

1. Organizowanie procesów przetwórstwa wytworów papierniczych

absolwent:
1) posługuje się dokumentacją techniczną i technologiczną z zakresu przetwórstwa wytworów papierniczych;
2) charakteryzuje procesy technologiczne stosowane w przetwórstwie wytworów papierniczych;
3) planuje prace związane z przetwórstwem wytworów papierniczych;
4) sporządza schemat technologiczny przetwórstwa wytworów papierniczych;
5) dobiera maszyny i urządzenia do przetwórstwa wytworów papierniczych;
6) sporządza zapotrzebowanie na materiały stosowane w przetwórstwie wytworów papierniczych;
7) dobiera materiały, maszyny i urządzenia do przygotowania półproduktów i mieszanek uszlachetniających;
8) kontroluje przebieg procesów przetwórstwa wytworów papierniczych;
9) przestrzega zasad racjonalnej gospodarki substancjami chemicznymi oraz energią;
10) stosuje metody ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami związanymi z przetwórstwem wytworów papierniczych.

2. Przetwarzanie wytworów papierniczych

absolwent:
1) dobiera metody przygotowania półproduktów i mieszanek uszlachetniających;
2) ocenia jakość półproduktów i mieszanek uszlachetniających;
3) przygotowuje półprodukty i substancje chemiczne do przetwarzania wytworów papierniczych;
4) obsługuje maszyny i urządzenia do przygotowania mieszanek uszlachetniających i półproduktów stosowanych w procesach przetwarzania wytworów papierniczych;
5) obsługuje maszyny i urządzenia do przetwarzania wytworów papierniczych;
6) reguluje parametry pracy maszyn i urządzeń stosowanych do przetwarzania wytworów papierniczych;
7) kontroluje przebieg procesów technologicznych przetwarzania wytworów papierniczych.


Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności