aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

MG.26. Wykonywanie i naprawa oprzyrządowania odlewniczego z materiałów niemetalowych

1. Wykonywanie i naprawa oprzyrządowania odlewniczego z drewna
2. Wykonywanie i naprawa oprzyrządowania odlewniczego z tworzyw niemetalowych
3. Wykonywanie i naprawa oprzyrządowania odlewniczego metalowego
4. Wykonywanie i naprawa form metalowych

1. Wykonywanie i naprawa oprzyrządowania odlewniczego z drewna

absolwent:

1) rozpoznaje oznaczenia i symbole graficzne stosowane w dokumentacji technologicznej odlewu;

2) rozróżnia rodzaje i elementy budowy oprzyrządowania odlewniczego wykonanego z drewna i materiałów drewnopochodnych;

3) określa kolejność czynności podczas ręcznej i mechanicznej obróbki oraz montażu oprzyrządowania odlewniczego;

4) dobiera i przygotowuje materiały do wykonania oprzyrządowania odlewniczego;

5) dobiera przyrządy pomiarowe i wykonuje pomiary warsztatowe z wymaganą dokładnością oraz zastosowaniem miar skurczowych;

6) wykonuje obróbkę ręczną i mechaniczną drewnianych elementów oprzyrządowania odlewniczego;

7) przygotowuje powierzchnie oprzyrządowania odlewniczego do malowania i nanosi powłoki malarskie;

8) wykonuje montaż oprzyrządowania odlewniczego;

9) rozpoznaje wady oprzyrządowania odlewniczego;

10) wykonuje naprawę i konserwację oprzyrządowania odlewniczego;

11) przeprowadza bieżące przeglądy i konserwację maszyn i urządzeń do obróbki.


2. Wykonywanie i naprawa oprzyrządowania odlewniczego z tworzyw niemetalowych

absolwent:

1) dobiera i przygotowuje materiały do wykonania oprzyrządowania odlewniczego z tworzyw sztucznych i mas ceramicznych oraz modeli spienionych;

2) określa sposób kształtowania elementów oprzyrządowania odlewniczego wykonanych z tworzyw sztucznych i mas ceramicznych oraz wykonywania modeli spienionych;

3) dobiera narzędzia, maszyny i urządzenia do wykonywania oprzyrządowania odlewniczego z tworzyw sztucznych i mas ceramicznych oraz modeli spienionych;

4) wykonuje elementy oprzyrządowania odlewniczego z tworzyw sztucznych i mas ceramicznych oraz modele spienione;

5) przygotowuje powierzchnie i nanosi powłoki ochronne na oprzyrządowanie

odlewnicze wykonane z tworzyw sztucznych i mas ceramicznych;

6) sprawdza jakość oprzyrządowania odlewniczego wykonanego z tworzyw

sztucznych i mas ceramicznych oraz jakość modeli spienionych;

7) wykonuje naprawę i konserwację oprzyrządowania odlewniczego wykonanego z tworzyw sztucznych i mas ceramicznych.


3. Wykonywanie i naprawa oprzyrządowania odlewniczego metalowego

absolwent:

1) rozpoznaje oznaczenia i symbole graficzne dotyczące oprzyrządowania

wykonanego z metalu stosowane w dokumentacji technicznej i technologicznej;

2) określa rodzaje oprzyrządowania wykonanego z metalu, jego przeznaczenie oraz elementy jego budowy;

3) dobiera materiały do wykonania i montażu elementów oprzyrządowania

wykonanego z metalu zgodnie z dokumentacją techniczną;

4) dobiera narzędzia pomiarowe oraz wykonuje pomiary elementów oprzyrządowania z wymaganą dokładnością;

5) wykonuje obróbkę ręczną i mechaniczną elementów oprzyrządowania wykonanych z metalu oraz montuje je zgodnie z dokumentacją techniczną;

6) dobiera narzędzia i przyrządy monterskie stosowane podczas montażu;

7) rozpoznaje wady oprzyrządowania wykonanego z metalu;

8) wykonuje naprawę i konserwację oprzyrządowania wykonanego z metalu.


4. Wykonywanie i naprawa form metalowych

absolwent:

1) rozpoznaje oznaczenia i symbole graficzne dotyczące form metalowych stosowane w dokumentacji technicznej i technologicznej;

2) rozróżnia rodzaje metalowych form odlewniczych i elementy ich budowy;

3) określa kolejność czynności niezbędnych do wykonania form metalowych;

4) przygotowuje materiały do wykonywania form metalowych;

5) dobiera narzędzia, maszyny i urządzenia do wykonania form metalowych;

6) dobiera elementy znormalizowane wykorzystywane podczas montażu i naprawy form metalowych, zgodnie z dokumentacją techniczną;

7) dobiera narzędzia i przyrządy monterskie stosowane podczas montażu form metalowych;

8) rozpoznaje wady form metalowych;

9) wykonuje naprawę i konserwację form metalowych.
Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności