aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

MG.25. Wykonywanie i naprawa elementów, wyrobów oraz pokryć z blachy

nauka w godz. (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 700
słowo kluczowe:

1. Wykonywanie elementów, wyrobów i pokryć z blachy
2. Wykonywanie połączeń elementów metalowych i niemetalowych
3. Naprawa i konserwacja elementów, wyrobów i pokryć z blachy

1. Wykonywanie elementów, wyrobów i pokryć z blachy

absolwent:

1) dobiera materiały do wykonania elementów, wyrobów i pokryć z blachy;

2) dobiera narzędzia do wykonania elementów, wyrobów i pokryć z blachy;

3) dobiera przyrządy pomiarowe stosowane do wykonywania prac blacharskich;

4) wykonuje trasowanie elementów, wyrobów i pokryć z blachy;

5) dobiera techniki obróbki ręcznej materiałów blacharskich;

6) dobiera techniki obróbki plastycznej materiałów blacharskich;

7) dobiera maszyny i urządzenia do cięcia i kształtowania blach;

8) wykonuje prace blacharskie z zastosowaniem narzędzi ręcznych, elektronarzędzi i maszyn;

9) wykonuje elementy, wyroby i pokrycia z blachy;

10) ocenia jakość wykonanych elementów, wyrobów i pokryć z blachy;

11) wykonuje konserwację narzędzi, maszyn i urządzeń blacharskich.


2. Wykonywanie połączeń elementów metalowych i niemetalowych

absolwent:

1) rozróżnia rodzaje połączeń elementów metalowych i niemetalowych;

2) dobiera metody łączenia elementów metalowych i niemetalowych;

3) dobiera materiały do wykonania połączeń elementów metalowych i niemetalowych;

4) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania połączeń elementów metalowych i niemetalowych;

5) przygotowuje elementy i materiały do wykonania połączeń elementów metalowych i niemetalowych;

6) wykonuje połączenia elementów metalowych i niemetalowych;

7) ocenia jakość wykonanych połączeń elementów metalowych i niemetalowych.


3. Naprawa i konserwacja elementów, wyrobów i pokryć z blachy

absolwent:

1) ocenia stan techniczny elementów, wyrobów i pokryć z blachy;

2) dobiera techniki naprawy uszkodzonych elementów, wyrobów i pokryć z blachy;

3) dobiera techniki demontażu i montażu elementów, wyrobów i pokryć z blachy;

4) dobiera narzędzia i sprzęt do demontażu i montażu elementów, wyrobów i pokryć z blachy;

5) wykonuje demontaż i montaż elementów, wyrobów i pokryć z blachy;

6) dobiera narzędzia i sprzęt do naprawy elementów, wyrobów i pokryć z blachy;

7) wykonuje prace związane z naprawą elementów, wyrobów i pokryć z blachy;

8) dobiera metody zabezpieczania antykorozyjnego elementów, wyrobów i pokryć z blachy;

9) dobiera materiały antykorozyjne do zabezpieczania elementów, wyrobów i pokryć z blachy;

10) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych elementów, wyrobów i pokryć z blachy;

11) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne elementów, wyrobów i pokryć z blachy;

12) ocenia jakość wykonanych prac.
Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności