aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

AU.57. Produkcja mas włóknistych i wytworów papierniczych

1. Organizowanie produkcji mas włóknistych i wytworów papierniczych
2. Wytwarzanie mas włóknistych
3. Produkcja wytworów papierniczych

1. Organizowanie produkcji mas włóknistych i wytworów papierniczych

absolwent:
1) posługuje się dokumentacją techniczną i technologiczną z zakresu produkcji mas włóknistych i wytworów papierniczych:
2) przestrzega zasad organizowania produkcji mas włóknistych i wytworów papierniczych;
3) dobiera surowce i substancje chemiczne do produkcji mas włóknistych;
4) sporządza zapotrzebowanie na materiały do produkcji mas włóknistych i wytworów papierniczych;
5) sporządza schemat technologiczny produkcji mas włóknistych;
6) planuje proces technologiczny przygotowania masy papierniczej;
7) opracowuje harmonogramy prac związanych z produkcją mas włóknistych i wytworów papierniczych:
8) dobiera maszyny i urządzenia do przygotowania masy papierniczej;
9) planuje proces technologiczny produkcji wytworów papierniczych;
10) sporządza schemat technologiczny produkcji wytworów papierniczych;
11) dobiera maszyny i urządzenia do produkcji wytworów papierniczych;
12) dobiera sposoby wykańczania wytworów papierniczych;
13) organizuje prace związane z wykańczaniem wytworów papierniczych;
14) stosuje metody ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem związanym z produkcją mas włóknistych i wytworów papierniczych.

2. Wytwarzanie mas włóknistych

absolwent:
1) rozróżnia metody produkcji mas włóknistych;
2) przygotowuje surowce i substancje chemiczne do produkcji mas włóknistych;
3) obsługuje maszyny i urządzenia do produkcji mas włóknistych;
4) reguluje parametry pracy maszyn i urządzeń w procesie produkcji mas włóknistych;
5) kontroluje przebieg procesów technologicznych produkcji mas włóknistych;
6) przygotowuje masy włókniste zgodnie z technologią wytwarzania;
7) ocenia jakość mas włóknistych.

3. Produkcja wytworów papierniczych

absolwent:
1) dobiera składniki masy papierniczej;
2) przygotowuje składniki do sporządzania masy papierniczej;
3) przygotowuje do pracy maszyny i urządzenia stosowane w procesie sporządzania masy papierniczej;
4) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane do produkcji wytworów papierniczych;
5) obsługuje urządzenia automatycznego sterowania procesami produkcji;
6) kontroluje przebieg procesów technologicznych podczas produkcji wytworów papierniczych;
7) dobiera sposoby wykańczania wytworów papierniczych;
8) ocenia jakość wytworów papierniczych;
9) wykonuje czynności związane ze znakowaniem, pakowaniem i przechowywaniem gotowych wytworów papierniczych.


Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności