aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

MG.16. Montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

1. Montaż układów automatyki przemysłowej
2. Montaż urządzeń precyzyjnych
3. Obsługiwanie układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

1. Montaż układów automatyki przemysłowej

absolwent:

1) rozpoznaje symbole i oznaczenia graficzne stosowane na schematach hydraulicznych, pneumatycznych i elektrycznych układów automatyki przemysłowej;

2) rozróżnia elementy, urządzenia i układy hydrauliczne, pneumatyczne i elektryczne automatyki przemysłowej;

3) posługuje się dokumentacją techniczną, normami oraz katalogami układów automatyki przemysłowej;

4) dobiera elementy i urządzenia do montażu układów automatyki przemysłowej;

5) sprawdza działanie elementów i urządzeń układów automatyki przemysłowej;

6) dobiera narzędzia do montażu układów automatyki przemysłowej;

7) dobiera przyrządy pomiarowe stosowane podczas montażu układów automatyki przemysłowej;

8) planuje czynności związane z montażem i uruchamianiem urządzeń i układów automatyki przemysłowej;

9) montuje urządzenia i układy automatyki przemysłowej;

10) ustawia parametry zasilania urządzeń i układów automatyki przemysłowej;

11) uruchamia urządzenia i układy automatyki przemysłowej oraz ustawia parametry ich pracy;

12) ocenia jakość wykonywanych prac.


2. Montaż urządzeń precyzyjnych

absolwent:

1) posługuje się dokumentacją techniczną urządzeń precyzyjnych;

2) rozpoznaje symbole i oznaczenia graficzne stosowane na schematach urządzeń precyzyjnych;

3) rozróżnia urządzenia automatyki precyzyjnej i ich elementy;

4) posługuje się dokumentacją techniczną, normami i katalogami urządzeń precyzyjnych;

5) dobiera elementy do montażu urządzeń precyzyjnych;

6) sprawdza działanie elementów urządzeń precyzyjnych;

7) dobiera narzędzia do montażu urządzeń precyzyjnych;

8) dobiera przyrządy pomiarowe stosowane podczas montażu urządzeń precyzyjnych;

9) planuje czynności związane z montażem urządzeń precyzyjnych;

10) wykonuje montaż urządzeń precyzyjnych;

11) wykonuje montaż aparatury kontrolno-pomiarowej w układach pomiarowych, układach sterowania i regulacji;

12) ustawia parametry zasilania urządzeń precyzyjnych;

13) uruchamia urządzenia precyzyjne oraz ustawia parametry ich pracy;

14) ocenia jakość wykonywanych prac.


3. Obsługiwanie układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

absolwent:

1) posługuje się dokumentacją techniczną i instrukcjami obsługi urządzeń i układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych;

2) dobiera przyrządy pomiarowe;

3) sprawdza parametry zasilania i działanie zabezpieczeń urządzeń precyzyjnych i układów automatyki przemysłowej;

4) posługuje się aparaturą kontrolno-pomiarową;

5) sprawdza działanie układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych;

6) dobiera narzędzia do naprawy układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych;

7) dokonuje napraw elementów układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych;

8) wykonuje prace związane z konserwacją układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych;

9) stosuje materiały eksploatacyjne;

10) ocenia jakość wykonywanych prac.Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności