aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

ST.01. Wykonywanie i naprawa wyrobów złotniczych i jubilerskich

nauka w godz. (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 800

1. Wykonywanie obróbki metali szlachetnych i ich stopów
2. Łączenie elementów wyrobów złotniczych i jubilerskich
3. Oprawianie kamieni jubilerskich
4. Wykonywanie obróbki wykańczającej wyrobów złotniczych i jubilerskich
5. Naprawianie i przerabianie wyrobów złotniczych i jubilerskich

1. Wykonywanie obróbki metali szlachetnych i ich stopów
 
absolwent:
1) analizuje dokumentacje techniczną i technologiczną w zakresie obróbki elementów i wyrobów złotniczych i jubilerskich i posługuje się nimi;
2) rozróżnia metale szlachetne;
3) rozróżnia i dobiera materiały stosowane w złotnictwie i jubilerstwie;
4) rozróżnia i sporządza stopy metali szlachetnych;
5) określa wady stopów metali szlachetnych;
6) prowadzi racjonalną gospodarkę odpadami metali szlachetnych;
7) dobiera technologie i wykonuje obróbkę metali szlachetnych i ich stopów;
8) rozróżnia i dobiera narzędzia do wykonywania obróbki metali szlachetnych i ich stopów i posługuje się nimi;
9) wykonuje szkice i rysunki wyrobów złotniczych i jubilerskich;
10) rozróżnia i wykonuje elementy wyrobów złotniczych i jubilerskich;
11) dobiera specjalistyczne narzędzia i przyrządy kontrolno-pomiarowe do oznaczania
masy i próby wyrobów złotniczych i jubilerskich i posługuje się nimi;
12) wykonuje czynności związane z konserwacją narzędzi,  przyrządów, urządzeń i maszyn stosowanych podczas obróbki metali szlachetnych i ich stopów;
13) stosuje przepisy prawa probierczego.

2. Łączenie elementów wyrobów złotniczych i jubilerskich
 
absolwent:
1) analizuje dokumentacje techniczną i technologiczną w zakresie łączenia elementów wyrobów złotniczych i jubilerskich i posługuje się nimi;
2) dobiera techniki łączenia elementów wyrobów złotniczych i jubilerskich;
3) rozróżnia i dobiera narzędzia i urządzenia niezbędne do wykonywania połączeń elementów wyrobów złotniczych i jubilerskich i posługuje się nimi;
4) dobiera rodzaje lutów oraz materiały pomocnicze do wykonywania połączeń wyrobów złotniczych i jubilerskich;
5) wykonuje połączenia elementów wyrobów złotniczych i jubilerskich;
6) określa wady występujące przy montażu wyrobów, sposoby zapobiegania im i ich usuwania;
7) wykonuje czynności związane z konserwacją narzędzi, przyrządów i urządzeń wykorzystywanych do wykonywania połączeń elementów wyrobów złotniczych i jubilerskich;
8) ocenia jakość wykonanych połączeń elementów wyrobów złotniczych i jubilerskich.

3. Oprawianie kamieni jubilerskich
 
absolwent:
1) określa budowę i właściwości minerałów;
2) analizuje dokumentacje techniczną i technologiczną w zakresie oprawiania kamieni jubilerskich i posługuje się nimi;
3) dobiera technologie oprawiania kamieni jubilerskich uwzględniając szlif i rodzaj kamienia;
4) rozróżnia i dobiera narzędzia, przyrządy i urządzenia do wykonywania oprawek i oprawiania kamieni jubilerskich i posługuje się nimi;
5) wykonuje oprawki kamieni jubilerskich;
6) oprawia kamienie jubilerskie;
7) określa wady powstałe w procesie oprawiania kamieni, ustala sposoby zapobiegania wadom i usuwania ich.

4. Wykonywanie obróbki wykańczającej wyrobów złotniczych i jubilerskich
 
absolwent:
1) analizuje dokumentacje techniczną i technologiczną w zakresie obróbki wykańczającej i posługuje się nimi;
2) rozpoznaje materiały stosowane do obróbki wykańczającej wyrobów złotniczych i jubilerskich;
3) rozróżnia i dobiera narzędzia, przyrządy i urządzenia do obróbki wykańczającej wyrobów złotniczych i jubilerskich i posługuje się nimi;
4) wykonuje czynności związane z konserwacją narzędzi, przyrządów i urządzeń stosowanych do obróbki wykańczającej wyrobów złotniczych i jubilerskich;
5) dobiera technologię i wykonuje zdobienia wyrobów złotniczych i jubilerskich;
6) określa wady powstałe w procesie zdobienia wyrobów złotniczych i jubilerskich oraz dobiera sposoby ich usuwania;
7) dobiera technologię obróbki wykańczającej wyrobów złotniczych i jubilerskich oraz wykonuje tę obróbkę;
8) określa wady powstałe w procesie obróbki wykańczającej i dobiera sposoby ich usuwania.

5. Naprawianie i przerabianie wyrobów złotniczych i jubilerskich
 
absolwent:
1) ocenia stan oraz możliwości poddania wyrobów złotniczych i jubilerskich naprawie lub przeróbce;
2) dobiera technologię napraw lub przeróbek wyrobów złotniczych i jubilerskich;
3) dobiera narzędzia, przyrządy i urządzenia do wykonywania napraw lub przeróbek wyrobów złotniczych i jubilerskich i posługuje się nimi;
4) wykonuje naprawy lub przeróbki wyrobów złotniczych i jubilerskich;
5) ocenia jakość wykonanych napraw lub przeróbek wyrobów złotniczych i jubilerskich.


Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności