aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

AU.55. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

1. Drukowanie cyfrowe i obróbka wydruków
2. Drukowanie 3D i obróbka wydruków

1. Drukowanie cyfrowe i obróbka wydruków

absolwent:

1) dobiera maszyny cyfrowe do małoformatowego drukowania cyfrowego;

2) dobiera podłoża i materiały eksploatacyjne do małoformatowego drukowania cyfrowego;

3) przygotowuje podłoża i materiały eksploatacyjne do małoformatowego drukowania cyfrowego;

4) przygotowuje materiały cyfrowe do małoformatowego drukowania cyfrowego;

5) przestrzega zasad przygotowania maszyn cyfrowych do małoformatowego drukowania cyfrowego;

6) przygotowuje maszyny cyfrowe do małoformatowego drukowania cyfrowego;

7) przestrzega zasad drukowania cyfrowego małoformatowego;

8) obsługuje drukujące maszyny cyfrowe nakładowe małoformatowe;

9) ocenia jakość cyfrowych wydruków małoformatowych;

10) określa sposoby personalizacji druków;

11) wykonuje cyfrowe wydruki personalizowane;

12) dobiera metody wykańczania wydruków cyfrowych;

13) dobiera maszyny postpressowe do planowanych metod wykończenia wydruków cyfrowych;

14) przestrzega zasad przygotowania maszyn postpressowych do wykańczania wydruków cyfrowych;

15) obsługuje maszyny postpressowe do wykańczania wydruków cyfrowych;

16) wykonuje obróbkę wykończeniową wydruków cyfrowych małoformatowych;

17) kontroluje jakość wykonywanych wykończeń.


2. Drukowanie 3D i obróbka wydruków

absolwent:

1) posługuje się dokumentacją techniczną, normami i katalogami;

2) przestrzega zasad sporządzania rysunku technicznego;

3) sporządza szkice i rysunki techniczne;

4) sporządza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych;

5) pozyskuje i przetwarza obiekty na potrzeby druku 3D;

6) przygotowuje cyfrowe modele do druku 3D;

7) przestrzega zasad przygotowania maszyn do druku 3D;

8) przygotowuje maszyny do druku 3D;

9) rozróżnia materiały eksploatacyjne stosowane w druku 3D;

10) obsługuje skanery i drukarki 3D;

11) drukuje obiekty 3D;

12) ocenia jakość wydruków 3D;

13) wykonuje obróbkę wykończeniową wydruków 3D.Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności