aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

AU.67. Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich

1. Opracowywanie przesyłek
2. Ekspediowanie i przewóz przesyłek

1. Opracowywanie przesyłek

absolwent:
1) stosuje instrukcję technologiczną operatora dotyczącą opracowywania i nadawania przesyłek;
2) przestrzega zasad dzielenia przesyłek pocztowych w systemie automatycznym i ręcznym;
3) przestrzega zasad bezpieczeństwa i terminów przebiegu odsyłek;
4) sporządza dokumenty dotyczące opracowywania odsyłek;
5) stosuje przepisy prawa o ochronie informacji niejawnych w zakresie dotyczącym tajemnicy służbowej i państwowej;
6) identyfikuje i oblicza wskaźniki jakości świadczonych usług pocztowych i kurierskich;
7) dobiera i obsługuje urządzenia techniczne stosowane przy opracowywaniu przesyłek pocztowych i kurierskich.

2. Ekspediowanie i przewóz przesyłek

absolwent:
1) stosuje instrukcję technologiczną operatora dotyczącą ekspediowania i przewozu;
2) opracowuje harmonogram prac w procesie ekspediowania i przewozu przesyłek;
3) sporządza i kontroluje dokumentację dotyczącą ekspediowania i przewozu przesyłek;
4) ekspediuje ładunki pocztowe;
5) opracowuje i stosuje mapy połączeń pocztowych.


Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności