aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

EE.27. Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej

1. Montaż i eksploatacja sieci zasilających
2. Montaż i eksploatacja trakcji elektrycznej

1. Montaż i eksploatacja sieci zasilających

absolwent:

1) rozpoznaje przewody elektryczne i osprzęt instalacyjny;

2) rozpoznaje przebieg drogi przesyłania, rozdziału i odbioru energii elektrycznej;

3) dobiera, instaluje i sprawdza środki ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym;

4) wykonuje instalację elektryczną i sprawdza jej działanie;

5) łączy przewody sieci zasilającej zgodnie z dokumentacją;

6) montuje w sieciach zasilających urządzenia rozdzielcze, pomiarowe i zabezpieczające;

7) wykonuje pomiary parametrów elektrycznych sieci zasilających;

8) wykonuje pomiary parametrów układów zabezpieczających w sieciach zasilających;

9) diagnozuje i lokalizuje usterki w sieciach zasilających;

10) dobiera podzespoły izolacyjne w zależności od warunków pracy;

11) wymienia uszkodzony osprzęt instalacyjny;

12) prowadzi dokumentację eksploatacji sieci zasilających.


2. Montaż i eksploatacja trakcji elektrycznej

absolwent:

1) montuje elementy składowe linii trakcyjnych kolejowych, tramwajowych i metra;

2) wykonuje kotwienia wszystkich typów sieci zasilających;

3) montuje urządzenia elektryczne z elementów składowych układów sterowania i zabezpieczeń;

4) wykonuje profilowanie sieci zasilających pod wiaduktami i w tunelach;

5) wykonuje prace eksploatacyjne w podstacjach trakcyjnych i kabinach sekcyjnych;

6) wykonuje prace instalacyjno-montażowe transformatorów energetycznych, urządzeń rozdzielczo-zabezpieczających i prostownikowych oraz przyrządów pomiarowych w stacjach trakcyjnych zasilających linie kolejowe, tramwajowe i metra;

7) wykonuje pomiary parametrów linii urządzeń trakcyjnych;

8) diagnozuje stan podzespołów i sieci trakcyjnej;

9) wykonuje okresowe przeglądy oraz prace konserwacyjne sieci trakcyjnych;

10) diagnozuje i lokalizuje uszkodzenia w liniach i stacjach trakcyjnych;

11) wymienia uszkodzone podzespoły elektryczne;

12) prowadzi dokumentację eksploatacji trakcji elektrycznej.Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności