aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

TG.18. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich

1. Organizowanie produkcji wyrobów mleczarskich
2. Nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich

1. Organizowanie produkcji wyrobów mleczarskich
 
absolwent:
1) dobiera surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze do produkcji poszczególnych wyrobów mleczarskich;
2) posługuje się dokumentacją technologiczną i normami w produkcji wyrobów mleczarskich;
3) dobiera operacje i procesy stosowane w produkcji wyrobów mleczarskich;
4) ustala harmonogramy produkcji wyrobów mleczarskich;
5) dobiera maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów mleczarskich;
6) dobiera środki transportu wewnętrznego w zakładach przetwórstwa mleczarskiego;
7) rozlicza zużycie surowców, półproduktów i materiałów pomocniczych do produkcji wyrobów mleczarskich;
8) określa wydajność produkcji wyrobów mleczarskich;
9) planuje zagospodarowanie produktów ubocznych i odpadów produkcyjnych.

2. Nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich

absolwent:
1) monitoruje przebieg produkcji wyrobów mleczarskich pod kątem zgodności z systemami zapewnienia jakości;
2) podejmuje działania korygujące w przypadku stwierdzenia niezgodności w procesie produkcji wyrobów mleczarskich;
3) pobiera do badań próbki surowców, dodatków do żywności, półproduktów i wyrobów mleczarskich;
4) wykonuje analizy sensoryczne surowców, dodatków do żywności, półproduktów i wyrobów mleczarskich;
5) dobiera sprzęt i odczynniki do badania surowców, dodatków do żywności, półproduktów i wyrobów mleczarskich;
6) wykonuje czynności związane z przygotowywaniem i przechowywaniem odczynników stosowanych w analizie żywności;
7) przeprowadza badania fizyczne, chemiczne surowców, dodatków do żywności, półproduktów i wyrobów mleczarskich;
8) interpretuje wyniki badań fizykochemicznych wyrobów;
9) stosuje przepisy sanitarno-epidemiologiczne i ochrony środowiska dotyczące badania żywności.


Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności