aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

AU.60. Wykonywanie badań analitycznych

nauka w godz. (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 650
słowo kluczowe:

1. Kontrola laboratoryjna surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych
2. Wykonywanie badań bioanalitycznych i środowiskowych


1. Kontrola laboratoryjna surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych

absolwent:
1) rozróżnia klasyczne metody analizy jakościowej i analizy ilościowej materiałów;
2) rozróżnia metody instrumentalne stosowane w analizach jakościowych i analizach ilościowych materiałów;
3) wyjaśnia zjawiska fizyczne, chemiczne i fizykochemiczne zachodzące podczas wykonywania badań analitycznych;
4) posługuje się laboratoryjnym wyposażeniem pomiarowym stosowanym w analizach jakościowych i analizach ilościowych materiałów;
5) określa kryteria i wskaźniki oceny jakości surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych przemysłów: chemicznego, paliwowego, farmaceutycznego, biotechnologicznego;
6) bada właściwości fizyczne i fizykochemiczne surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych;
7) bada skład jakościowy i ilościowy surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych;
8) ocenia jakość surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych na podstawie wyników badań laboratoryjnych;
9) wykonuje analizy ruchowe i międzyoperacyjne;
10) posługuje się automatycznymi analizatorami przemysłowymi;
11) przestrzega procedur systemu zarządzania jakością;
12) prowadzi dokumentację wyników badań laboratoryjnych surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych przemysłów: chemicznego, paliwowego, farmaceutycznego, biotechnologicznego.

2. Wykonywanie badań bioanalitycznych i środowiskowych


absolwent:
1) dobiera wyposażenie pomiarowe i wyposażenie pomocnicze do wykonywania badań: mikrobiologicznych, biochemicznych i środowiskowych;
2) posługuje się laboratoryjnym wyposażeniem pomiarowym i wyposażeniem pomocniczym stosowanymi w badaniach bioanalitycznych i środowiskowych;
3) przygotowuje preparaty mikroskopowe;
4) sporządza podłoża do badań mikrobiologicznych;
5) wykonuje badania mikrobiologiczne wody pitnej, ścieków, powietrza oraz środków spożywczych;
6) wyjaśnia zjawiska fizyczne, chemiczne i fizykochemiczne zachodzące podczas identyfikacji i analiz ilościowych produktów naturalnych;
7) identyfikuje produkty naturalne metodami chemicznymi oraz instrumentalnymi;
8) wykonuje oznaczenia ilościowe aminokwasów, białek, cukrów, lipidów i kwasów nukleinowych;
9) wykonuje analizy z zastosowaniem biosensorów;
10) wykonuje analizy fizykochemiczne wody, ścieków, powietrza i gleby w warunkach terenowych i laboratoryjnych;
11) ocenia jakość wody, ścieków, powietrza i gleby na podstawie wyników badań analitycznych;
12) prowadzi ewidencję oraz dokumentację wyników badań bioanalitycznych i środowiskowych.


Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności