aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

ST.02. Realizacja nagrań

1. Rejestrowanie materiału dźwiękowego
2. Postprodukcja materiałów dźwiękowych
3. Edycja komunikatów systemu MIDI
4. Edycja instrumentów MIDI

1. Rejestrowanie materiału dźwiękowego
 
absolwent:
1) rozróżnia elementy oraz określa właściwości mikserów dźwięku i przedwzmacniaczy mikrofonowych;
2) konfiguruje i obsługuje sprzętowe konsolety mikserskie;
3) dokonuje analizy zleceń dotyczących rejestracji materiału dźwiękowego;
4) planuje i wykonuje adaptację akustyczną planu nagraniowego;
5) wykonuje pomiary akustyki pomieszczeń;
6) posługuje się terminologią dotyczącą procesów i urządzeń elektroakustycznych;
7) charakteryzuje zjawiska akustyczne i psychoakustyczne;
8) organizuje plan nagraniowy;
9) dobiera rodzaje i modele mikrofonów do rejestracji ścieżki dźwiękowej;
10) stosuje różne techniki mikrofonowania z wykorzystaniem wiedzy z zakresu instrumentoznawstwa;
11) rozróżnia parametry instrumentów muzycznych istotne dla rejestracji dźwięku;
12) stosuje kompresory, ograniczniki, bramki szumów;
13) obsługuje urządzenia rejestrujące materiał dźwiękowy;
14) charakteryzuje nośniki do zapisu dźwięku;
15) posługuje się instrukcjami obsługi urządzeń elektroakustycznych;
16) rozpoznaje style muzyczne na podstawie analizy słuchowej;
17) charakteryzuje techniki wydobywania dźwięku z instrumentów akustycznych;
18) odtwarza na fortepianie prosty zapis nutowy;
19) wykorzystuje wiedzę z historii muzyki do realizacji określonych zadań;
20) rozróżnia elementy dzieła muzycznego;
21) dokonuje subiektywnej oceny jakości nagrań dźwiękowych.

2. Postprodukcja materiałów dźwiękowych

absolwent:
1) konfiguruje i obsługuje konsolety mikserskie;
2) konfiguruje i obsługuje programy do wielośladowego miksowania dźwięku;
3) stosuje techniki automatyzacji procesu miksowania materiału dźwiękowego;
4) przetwarza dźwięk z zastosowaniem techniki analogowej i cyfrowej;
5) rozróżnia procesory przetwarzające intonację, barwę, dynamikę i przestrzeń dźwięku;
6) stosuje standardy połączeń procesorów przetwarzających dźwięk;
7) obsługuje sprzętowe i programowe procesory przetwarzające intonację, barwę, dynamikę i przestrzeń dźwięku;
8) określa zastosowanie procesorów przekształcających w nagraniach dźwięku;
9) charakteryzuje metody i urządzenia do edycji dźwięku;
10) stosuje programy komputerowe do montażu dźwięku;
11) wykonuje prace z zakresu montażu cyfrowego i analogowego dźwięku;
12) sporządza kopie materiałów dźwiękowych na różnych nośnikach;
13) sporządza opisy nośników dźwięku;
14) wykonuje materiały dźwiękowe o różnym charakterze;
15) przestrzega zasad archiwizacji materiału dźwiękowego;
16) rozróżnia parametry techniczne plików dźwiękowych;
17) obsługuje programy do konwersji plików dźwiękowych;
18) obsługuje programy edycji danych uzupełniających w plikach dźwiękowych;
19) wykonuje konserwację konsolet mikserskich, przedwzmacniaczy mikrofonowych, procesorów przetwarzających dźwięk.

3. Edycja komunikatów systemu MIDI

absolwent:
1) charakteryzuje właściwości systemu MIDI;
2) dokonuje połączeń sprzętowych i programowych w systemie MIDI;
3) dobiera programy sekwencerowe;
4) rejestruje i odtwarza zdarzenia MIDI;
5) zapisuje i odczytuje pliki MIDI;
6) edytuje zdarzenia MIDI;
7) identyfikuje rozszerzenia standardu MIDI;
8) posługuje się komunikatami System Exclusive do przesyłania ustawień MIDI;
9) posługuje się komunikatami MMC (ang. MIDI Machine Control), MTC (ang. MIDI Time Code) i BeatClock (ang. MIDI Clock Beat) do synchronizacji MIDI z innymi urządzeniami studia dźwiękowego.

4. Edycja instrumentów MIDI

absolwent:
1) konfiguruje programowe i sprzętowe instrumenty MIDI;
2) rozróżnia elementy sterujące instrumentów MIDI;
3) rozróżnia bloki generujące dźwięk w instrumentach MIDI;
4) edytuje obwiednie i generatory LFO (ang. Low Frequency Oscillator) w instrumentach MIDI;
5) stosuje i programuje arpeggiator w instrumentach MIDI;
6) dokonuje mapowania kontrolerów MIDI;
7) obsługuje programy do edycji instrumentów MIDI;
8) wykonuje konserwację instrumentów MIDI.


Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności