aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

1. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych
2. Montaż i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych
3. Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

1. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych

absolwent:

1) rozpoznaje układy sieciowe i środki ochrony przeciwporażeniowej;

2) rozróżnia przewody i kable elektroenergetyczne;

3) rozpoznaje sprzęt i osprzęt instalacyjny;

4) rozpoznaje źródła światła i oprawy oświetleniowe;

5) określa parametry techniczne instalacji elektrycznych i sprzętu instalacyjnego;

6) wykonuje instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych i przemysłowych zgodnie z dokumentacją;

7) sporządza schematy ideowe i montażowe instalacji elektrycznej;

8) trasuje przebiegi przewodów i rozmieszczenie osprzętu instalacyjnego na podstawie dokumentacji;

9) dobiera narzędzia do wykonywania montażu i demontażu instalacji elektrycznych w różnych technologiach;

10) wykonuje połączenia między podzespołami elektrycznymi na podstawie dokumentacji;

11) sprawdza poprawność działania instalacji elektrycznej i środków ochrony przeciwporażeniowej po montażu;

12) przeprowadza oględziny instalacji elektrycznych;

13) lokalizuje usterki występujące w instalacjach elektrycznych;

14) dobiera części zamienne elementów instalacji elektrycznej na podstawie danych katalogowych;

15) wykonuje wymianę uszkodzonych elementów instalacji elektrycznych;

16) wykonuje pomiary parametrów instalacji elektrycznych;

17) wykonuje prace konserwacyjne instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją.


2. Montaż i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych

absolwent:

1) klasyfikuje maszyny i urządzenia elektryczne według określonych kryteriów;

2) rozpoznaje maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich elementy;

3) rozróżnia materiały konstrukcyjne stosowane w maszynach i urządzeniach elektrycznych;

4) określa parametry techniczne maszyn i urządzeń elektrycznych;

5) rozróżnia parametry elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych;

6) określa funkcje elementów i podzespołów stosowanych w maszynach i urządzeniach elektrycznych;

7) rozpoznaje układy zasilania i sterowania maszyn i urządzeń elektrycznych oraz ich elementy;

8) odczytuje i sporządza szkice oraz schematy maszyn i urządzeń elektrycznych;

9) dobiera narzędzia do montażu i demontażu maszyn i urządzeń elektrycznych;

10) wykonuje montaż mechaniczny podzespołów elektrycznych i elektronicznych;

11) montuje układy zasilania, sterowania, regulacji oraz zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji;

12) dokonuje uruchomienia maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu;

13) sprawdza zgodność wykonanych prac montażowych z dokumentacją.

3. Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

absolwent:

1) posługuje się dokumentacją w trakcie prac konserwacyjnych;

2) przeprowadza oględziny maszyn i urządzeń elektrycznych;

3) lokalizuje usterki występujące w maszynach i urządzeniach elektrycznych;

4) dobiera części zamienne maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie danych katalogowych;

5) wykonuje wymianę zużytych lub uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych;

6) wykonuje wymianę uszkodzonych elementów układów sterowania i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;

7) wykonuje pomiary parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych;

8) sprawdza działanie maszyn i urządzeń elektrycznych po czynnościach konserwacyjnych.Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności