aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

MG.12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

1. Obsługiwanie elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
2. Diagnozowanie elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
3. Naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

1. Obsługiwanie elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

absolwent:

1) rozpoznaje elementy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, które wymagają obsługi i konserwacji;

2) wykonuje czynności obsługowe i konserwacyjne elementów elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;

3) wykonuje czynności kalibracyjne i konfiguracyjne elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych za pomocą komputera diagnostycznego oraz funkcji komputera pokładowego;

4) wykonuje montaż i konfigurację akcesoriów i osprzętu elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych zgodnie z dokumentacją techniczną;

5) przygotowuje elektryczny i elektroniczny układ pojazdu samochodowego do wykonania prac mechanicznych lub blacharsko-lakierniczych;

6) przywraca funkcjonalność elektrycznego i elektronicznego układu pojazdu samochodowego po wykonaniu prac mechanicznych lub blacharsko-lakierniczych.


2. Diagnozowanie elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

absolwent:

1) rozróżnia metody diagnostyki elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;

2) rozpoznaje elektryczne i elektroniczne elementy oraz układy pojazdów samochodowych;

3) analizuje zależności funkcjonalne elektrycznych i elektronicznych podukładów w układach pojazdów samochodowych;

4) wypełnia dokumentację związaną z przyjęciem pojazdu samochodowego;

5) określa zakres diagnostyki elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;

6) stosuje programy komputerowe do diagnostyki elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;

7) wykonuje pomiary diagnostyczne elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;

8) interpretuje wyniki pomiarów elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;

9) ocenia stan techniczny elektrycznych i elektronicznych elementów oraz układów pojazdów samochodowych z zastosowaniem urządzeń diagnostycznych;

10) sporządza dokumentację wykonanych pomiarów elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;

11) wydaje pojazd samochodowy wraz z dokumentacją klientowi.


3. Naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

absolwent:

1) analizuje schematy elektrycznych i elektronicznych układów i instalacji pojazdów samochodowych;

2) lokalizuje uszkodzenia elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów

samochodowych;

3) dobiera metody naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;

4) sporządza zapotrzebowanie na elementy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;

5) dobiera narzędzia i przyrządy do wykonania napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych i posługuje się nimi;

6) wykonuje demontaż elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;

7) wymienia uszkodzone układy lub elementy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;

8) wykonuje regulacje elementów elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;

9) przeprowadza próby po naprawie elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;

10) sporządza kalkulację kosztów wykonania usługi;

11) sporządza dokumentację wykonanej naprawy.Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności