aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

1. Montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych
2. Montaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych
3. Montaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych
4. Rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych
5. Konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

1. Montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych

absolwent:

1) wyjaśnia budowę elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych;

2) dobiera metody pomiarów wielkości geometrycznych elementów maszyn;

3) dobiera materiały konstrukcyjne;

4) rozpoznaje technologie obróbki ręcznej i maszynowej;

5) dobiera elementy, podzespoły i zespoły mechaniczne do montażu urządzeń i systemów mechatronicznych;

6) ocenia stan techniczny elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych do montażu;

7) dobiera techniki łączenia materiałów;

8) dobiera narzędzia do montażu i demontażu podzespołów i zespołów mechanicznych;

9) wykonuje montaż i demontaż podzespołów i zespołów mechanicznych;

10) kontroluje jakość wykonanego montażu podzespołów i zespołów mechanicznych.


2. Montaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych

absolwent:

1) wyjaśnia budowę elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;

2) wyjaśnia działanie układów sterowania pneumatycznego i hydraulicznego;

3) rozróżnia elementy, podzespoły i zespoły pneumatyczne i hydrauliczne;

4) rozróżnia parametry i funkcje elementów, podzespołów i zespołów

pneumatycznych i hydraulicznych;

5) dobiera elementy, podzespoły i zespoły pneumatyczne i hydrauliczne do montażu urządzeń i systemów mechatronicznych;

6) wykonuje pomiary podstawowych wielkości w układach pneumatycznych i hydraulicznych;

7) dobiera narzędzia do montażu i demontażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;

8) ocenia stan techniczny elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych przygotowanych do montażu;

9) wykonuje montaż i demontaż elementów, podzespołów i zespołów

pneumatycznych i hydraulicznych;

10) kontroluje jakość montażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;

11) sprawdza zgodność montażu elementów, podzespołów i zespołów

pneumatycznych i hydraulicznych z dokumentacją.


3. Montaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych

absolwent:

1) określa parametry elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;

2) charakteryzuje funkcje elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;

3) wyjaśnia działanie układów sterowania elektrycznego i elektronicznego;

4) dobiera elementy i podzespoły elektryczne i elektroniczne do montażu w

urządzeniach i systemach mechatronicznych;

5) dobiera narzędzia do montażu i demontażu elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;

6) ocenia stan techniczny elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych przygotowanych do montażu;

7) wykonuje montaż i demontaż elementów i podzespołów elektrycznych i

elektronicznych;

8) kontroluje jakość montażu elementów i podzespołów elektrycznych i

elektronicznych;

9) sprawdza zgodność montażu elementów i podzespołów elektrycznych i

elektronicznych z dokumentacją techniczną.


4. Rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych

absolwent:

1) wyjaśnia budowę oraz zasadę działania urządzeń i systemów mechatronicznych;

2) rozpoznaje układy zasilające urządzenia i systemy mechatroniczne;

3) rozróżnia parametry urządzeń i systemów mechatronicznych;

4) instaluje oprogramowanie do programowania układów programowalnych, wizualizacji i symulacji procesów;

5) określa metody sprawdzania urządzeń i systemów mechatronicznych;

6) podłącza urządzenia i systemy mechatroniczne do układów zasilania mediami roboczymi;

7) uruchamia urządzenia i systemy mechatroniczne zgodnie z instrukcją;

8) wykonuje regulacje urządzeń i systemów mechatronicznych;

9) sprawdza działanie urządzeń i systemów mechatronicznych.


5. Konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

absolwent:

1) rozróżnia i dobiera metody konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;

2) monitoruje pracę urządzeń i systemów mechatronicznych;

3) wykonuje przeglądy techniczne urządzeń i systemów mechatronicznych;

4) wykonuje pomiary wielkości fizycznych w urządzeniach i systemach mechatronicznych;

5) przygotowuje materiały, elementy, podzespoły i zespoły urządzeń i systemów mechatronicznych do konserwacji;

6) wykonuje konserwację urządzeń i systemów mechatronicznych;

7) wykonuje wymianę elementów i podzespołów urządzeń i systemów mechatronicznych;

8) ocenia jakość wykonanych prac związanych z konserwacją urządzeń i systemów mechatronicznych.
Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności