aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

AU.02. Wytwarzanie prostych wyrobów stolarskich

1. Wykonywanie wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych
2. Wykonywanie napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich

1. Wykonywanie wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych

absolwent:
1) rozpoznaje techniki obróbki ręcznej i maszynowej podczas wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
2) rozpoznaje maszyny, urządzenia i narzędzia stanowiące wyposażenie stanowiska roboczego stolarza;
3) rozpoznaje rodzaje prac stolarskich wykonywanych na stanowisku roboczym stolarza;
4) rozpoznaje narzędzia stolarskie stosowane do obróbki ręcznej drewna, tworzyw drzewnych i potrafi się nimi posługiwać z zachowaniem zasad BHP;
5) rozpoznaje narzędzia, maszyny stolarskie stosowane do obróbki maszynowej drewna i tworzyw drzewnych i potrafi się nimi posługiwać z zachowaniem zasad BHP;
6) utrzymuje czystość i porządek na stanowisku pracy i w części ogólnodostępnej obiektu;
7) wykonuje proste czynności traserskie przestrzenne i na płaszczyźnie;
8) rozpoznaje narzędzia pomiarowe i potrafi się nimi posługiwać;
9) wykonuje proste pomiary bezpośrednie elementów i wyrobów z drewna w oparciu o dokumentację warsztatową;
10) rozpoznaje gatunki drewna i materiałów drzewnych;
11) posługuje się prostą dokumentacją konstrukcyjną i technologiczną;
12) rozpoznaje i dobiera sposoby obróbki drewna i tworzyw drzewnych;
13) rozpoznaje metody wykonywania hydrotermicznej i plastycznej obróbki drewna;
14) wykonuje proste elementy konstrukcyjne oraz ich połączenia;
15) stosuje techniki wykańczania powierzchni drewna, tworzyw drzewnych i gotowych wyrobów z drewna;
16) rozpoznaje metody wykonywania montażu i okuwania wyrobów stolarskich;
17) ocenia jakość wykonanych wyrobów stolarskich;
18) wykonuje proste prace związane z pakowaniem, magazynowaniem elementów, podzespołów i wyrobów gotowych.

2. Wykonywanie napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich


absolwent:
1) identyfikuje typy konstrukcji oraz style stosowane w meblarstwie;
2) rozpoznaje wady oraz uszkodzenia materiałów i wyrobów stolarskich;
3) ustala przyczyny uszkodzeń wyrobów oraz określa sposób ich naprawy, renowacji lub konserwacji;
4) kwalifikuje proste wyroby stolarskie do naprawy i renowacji;
5) ustala zakres napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich;
6) dobiera techniki, materiały i narzędzia do wykonania prostych napraw, renowacji, konserwacji prostych wyrobów stolarskich;
7) stosuje proste techniki wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich zgodnie z zapotrzebowaniem i wymaganiami klientów i zachowaniem zasad BHP;
8) rozpoznaje kleje używane w stolarstwie do klejenia i oklejania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
9) wykonuje klejenie i oklejanie drewna i materiałów drzewnych;
10) wykonuje proste prace malarsko-lakiernicze na powierzchniach drewnianych i z tworzyw drzewnych z zachowaniem zasad BHP;
11) wykonuje konserwację prostych narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych do wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
12) wykonuje proste prace związane z wykończeniem powierzchni wyrobów stolarskich;
13) ocenia jakość wykonanej naprawy, renowacji lub konserwacji wyrobów stolarskich.


Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności