aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

EE.19. Montaż i eksploatacja instalacji wewnątrzbudynkowych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej

1. Montaż i uruchomienie instalacji telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej
2. Utrzymanie w ruchu i konserwacja instalacji telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej
3. Naprawa instalacji telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej

1. Montaż i uruchamianie instalacji telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej

absolwent:

1) określa funkcje i podstawowe parametry oraz zastosowanie urządzeń i elementów, posługując się właściwą terminologią;

2) rozpoznaje urządzenia i elementy na podstawie wyglądu, oznaczeń oraz symboli graficznych;

3) dobiera narzędzia do wykonania instalacji telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej;

4) wyznacza trasy kabli zgodnie z dokumentacją lub samodzielnie z dostosowaniem do lokalnych warunków;

5) wykonuje montaż kabli i urządzeń;

6) wykonuje podłączenia urządzeń;

7) sprawdza poprawność połączeń i uruchamia instalację;

8) montuje i uruchamia urządzenia abonenckie;

9) konfiguruje urządzenia abonenckie.


2. Utrzymanie w ruchu i konserwacja instalacji telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej

absolwent:

1) określa wpływ różnych czynników na pracę instalacji;

2) charakteryzuje parametry pracy instalacji;

3) charakteryzuje zakres czynności dokonywanych podczas konserwacji;

4) wykonuje okresowe przeglądy instalacji;

5) dobiera przyrządy pomiarowe;

6) wykonuje pomiary parametrów instalacji;

7) wykonuje regulacje parametrów instalacji;

8) rozpoznaje i lokalizuje uszkodzenia instalacji;

9) prowadzi dokumentację prowadzonych czynności.


3. Naprawa instalacji telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej absolwent:

1) posługuje się instrukcją serwisową urządzeń;

2) dobiera przyrządy do pomiaru parametrów instalacji;

3) diagnozuje pracę instalacji i urządzeń na podstawie obserwacji oraz analizy wyników pomiarów;

4) lokalizuje uszkodzenia instalacji;

5) określa rodzaj i zakres napraw instalacji i urządzeń;

6) dobiera narzędzia do wykonania napraw instalacji;

7) dokonuje napraw instalacji;

8) wymienia uszkodzone urządzenia i elementy instalacji;

9) kontroluje poprawność działania instalacji;

10) prowadzi dokumentację wykonanych napraw.Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności