aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

nauka w godz. (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 450
słowo kluczowe:

1. Programowanie aplikacji
2. Tworzenie i administrowanie bazami danych
3. Tworzenie stron i aplikacji internetowych

1. Programowanie aplikacji

absolwent:

1) stosuje podstawy algorytmiki;

2) stosuje zasady algorytmicznego rozwiązywania problemów;

3) stosuje podstawowe zasady programowania;

4) wykorzystuje środowisko programistyczne: edytor i kompilator;

5) korzysta z wbudowanych typów danych;

6) tworzy własne typy danych;

7) stosuje instrukcje, funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania;

8) tworzy własne funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania;

9) kompiluje i uruchamia kody źródłowe;

10) stosuje gotowe rozwiązania programistyczne;

11) testuje tworzoną aplikację i modyfikuje jej kod źródłowy;

12) dokumentuje tworzoną aplikację.


2. Tworzenie i administrowanie bazami danych

absolwent:

1) posługuje się podstawowymi pojęciami dotyczącymi baz danych;

2) projektuje relacyjne bazy danych;

3) stosuje lokalne i sieciowe systemy zarządzania bazami danych;

4) korzysta z podstawowych funkcji strukturalnego języka zapytań;

5) posługuje się strukturalnym językiem zapytań do obsługi baz danych;

6) tworzy strukturę tabel i powiązań między nimi;

7) importuje dane do bazy danych i eksportuje dane z bazy danych;

8) tworzy formularze, zapytania i raporty do przetwarzania danych;

9) modyfikuje i rozbudowuje struktury baz danych;

10) zarządza systemem bazy danych;

11) pobiera dane z aplikacji i przechowuje je w bazach danych;

12) tworzy kopie baz danych i odtwarza bazy danych z kopii;

13) kontroluje spójność baz danych;

14) dokonuje naprawy baz danych.


3. Tworzenie stron i aplikacji internetowych

absolwent:

1) tworzy projekt graficzny i strukturę witryny internetowej;

2) wykonuje strony internetowe zgodnie z projektami;

3) identyfikuje systemy zarządzania treścią;

4) stosuje edytory spełniające założenia WYSIWYG;

5) posługuje się hipertekstowymi językami znaczników;

6) posługuje się kaskadowymi arkuszami stylów (CSS);

7) stosuje elementy grafiki komputerowej do tworzenia stron internetowych;

8) stosuje elementy multimedialne na stronach internetowych;

9) stosuje skrypty wykonywane po stronie serwera i klienta przy tworzeniu aplikacji internetowych;

10) stosuje reguły walidacji stron internetowych;

11) testuje i publikuje witryny internetowe;

12) zamieszcza opracowane aplikacje w Internecie.Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności