aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

Tabela - kwalifikacje zawodowe i odpowiadające im zawody, formuła 2019 - wg oznaczeń kwalifikacji (A-Z)

Oznaczenie kwalifikacji Kwalifikacja zawodowa Zawód
AUD.01. Przygotowanie i organizacja produkcji audiowizualnej Asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej
AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu Fotograf
AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu Technik fotografii i multimediów
AUD.03. Budowa i renowacja fortepianów i pianin Technik budowy i strojenia fortepianów i pianin
AUD.04. Strojenie i korekta fortepianów i pianin Technik budowy i strojenia fortepianów i pianin
AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych Technik fotografii i multimediów
AUD.06. Obsługa sceny Technik realizacji nagłośnień
AUD.07. Realizacja nagłośnień Technik realizacji nagłośnień
AUD.08. Montaż dźwięku Technik realizacji nagrań
AUD.09. Realizacja nagrań dźwiękowych Technik realizacji nagrań
BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich Betoniarz-zbrojarz
BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich Technik budownictwa
BUD.02. Wykonywanie robót ciesielskich Cieśla
BUD.03. Wykonywanie robót dekarsko-blacharskich Dekarz
BUD.04. Wykonywanie robót kamieniarskich Kamieniarz
BUD.05. Wykonywanie robót kominiarskich Kominiarz
BUD.06. Wykonywanie izolacji budowlanych Monter izolacji budowlanych
BUD.07. Wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy, konstrukcji wsporczych i nośnych oraz izolacji przemysłowych Monter izolacji przemysłowych
BUD.08. Montaż konstrukcji budowlanych Monter konstrukcji budowlanych
BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych Monter sieci i instalacji sanitarnych
BUD.10. Wykonywanie robót związanych z montażem stolarki budowlanej Monter stolarki budowlanej
BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich Murarz-tynkarz
BUD.13. Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów Technik budownictwa
BUD.15. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów Technik budowy dróg
BUD.16. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz Technik gazownictwa
BUD.17. Organizacja i dokumentacja robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych Technik gazownictwa
BUD.18. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów. Technik geodeta
BUD.19. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami. Technik geodeta
BUD.20. Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych Technik inżynierii sanitarnej
BUD.21. Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska Technik inżynierii środowiska i melioracji
BUD.22. Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych Technik inżynierii środowiska i melioracji
BUD.23. Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych Technik renowacji elementów architektury
BUD.24. Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury Technik renowacji elementów architektury
BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie Technik robót wykończeniowych w budownictwie
BUD.26. Wykonywanie robót zduńskich Zdun
CES.01. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu ceramicznego Operator urządzeń przemysłu ceramicznego
CES.01. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu ceramicznego Technik ceramik
CES.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu szklarskiego Operator urządzeń przemysłu szklarskiego
CES.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu szklarskiego Technik technologii szkła
CES.03. Organizacja i kontrolowanie procesów w przemyśle ceramicznym Technik ceramik
CES.04. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów ze szkła Technik technologii szkła
CES.05. Zdobienie wyrobów ceramicznych Technik ceramik
CES.05. Zdobienie wyrobów ceramicznych Zdobnik ceramiki
CHM.01. Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
CHM.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego Operator urządzeń przemysłu chemicznego
CHM.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego Technik technologii chemicznej
CHM.03. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych Technik analityk
CHM.04. Wykonywanie badań analitycznych Technik analityk
CHM.05. Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska Technik ochrony środowiska
CHM.06. Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym Technik technologii chemicznej
DRM.01. Wykonywanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich Koszykarz-plecionkarz
DRM.02. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej
DRM.03. Wytwarzanie prostych wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych Pracownik pomocniczy stolarza
DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych Stolarz
DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych Technik technologii drewna
DRM.05. Wykonywanie wyrobów tapicerowanych Tapicer
DRM.06. Produkcja mas włóknistych i wytworów papierniczych Technik papiernictwa
DRM.07. Przetwórstwo wytworów papierniczych Technik papiernictwa
DRM.08. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych Technik technologii drewna
EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji Technik administracji
EKA.02. Organizacja i prowadzenie archiwum Technik archiwista
EKA.03. Opracowywanie materiałów archiwalnych Technik archiwista
EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej Technik ekonomista
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych Technik ekonomista
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych Technik rachunkowości
EKA.06. Wykonywanie prac biurowych Technik prac biurowych
EKA.07. Prowadzenie rachunkowości Technik rachunkowości
EKA.08. Świadczenie usług pocztowych i finansowych oraz wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych Technik usług pocztowych i finansowych
ELE.01. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych Elektromechanik
ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych Elektryk
ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych Technik elektryk
ELE.03. Wykonywanie robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła Technik chłodnictwa i klimatyzacji
ELE.04. Eksploatacja i organizacja robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła Technik chłodnictwa i klimatyzacji
ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych Technik elektryk
ELE.06. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek przesyłowych w systemach energetycznych Technik energetyk
ELE.07. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek wytwórczych w systemach energetycznych Technik energetyk
ELE.08. Montaż urządzeń dźwigowych Technik urządzeń dźwigowych
ELE.09. Obsługa i konserwacja urządzeń dźwigowych Technik urządzeń dźwigowych
ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej Automatyk
ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej Technik automatyk
ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych Elektronik
ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych Technik elektronik
ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych Mechatronik
ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych Technik mechatronik
ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej Technik automatyk
ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych Technik elektronik
ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych Technik mechatronik
FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich Fryzjer
FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich Technik usług fryzjerskich
FRK.02. Wykonywanie fryzjerskich prac pomocniczych Pracownik pomocniczy fryzjera
FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur Technik usług fryzjerskich
FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych Technik usług kosmetycznych
GIW.01. Eksploatacja otworowa złóż Górnik eksploatacji otworowej
GIW.01. Eksploatacja otworowa złóż Technik górnictwa otworowego
GIW.02. Eksploatacja podziemna złóż Górnik eksploatacji podziemnej
GIW.02. Eksploatacja podziemna złóż Technik górnictwa podziemnego
GIW.03. Eksploatacja złóż metodą odkrywkową Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż
GIW.03. Eksploatacja złóż metodą odkrywkową Technik górnictwa odkrywkowego
GIW.04. Eksploatacja podziemna kopalin innych niż węgiel kamienny Górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny
GIW.04. Eksploatacja podziemna kopalin innych niż węgiel kamienny Technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny
GIW.05. Obsługa maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin Operator maszyn i urządzeń przeróbczych
GIW.05. Obsługa maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin Technik przeróbki kopalin stałych
GIW.06. Wykonywanie prac geologicznych Technik geolog
GIW.07. Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową Technik górnictwa odkrywkowego
GIW.08. Organizacja i prowadzenie eksploatacji otworowej złóż Technik górnictwa otworowego
GIW.09. Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej złóż Technik górnictwa podziemnego
GIW.10. Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej kopalin innych niż węgiel kamienny Technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny
GIW.11. Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych Technik przeróbki kopalin stałych
GIW.12. Wykonywanie prac wiertniczych Technik wiertnik
GIW.12. Wykonywanie prac wiertniczych Wiertacz
GIW.13. Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych Technik wiertnik
HAN.01. Prowadzenie sprzedaży Sprzedawca
HAN.01. Prowadzenie sprzedaży Technik handlowiec
HAN.01. Prowadzenie sprzedaży Technik księgarstwa
HAN.02. Prowadzenie działań handlowych Technik handlowiec
HAN.03. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej Technik księgarstwa
HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich Kelner
HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich Technik usług kelnerskich
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań Kucharz
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań Technik żywienia i usług gastronomicznych
HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie Pracownik obsługi hotelowej
HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie Technik hotelarstwa
HGT.04. Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi gastronomiczne Pracownik pomocniczy gastronomii
HGT.05. Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
HGT.06. Realizacja usług w recepcji Technik hotelarstwa
HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych Technik organizacji turystyki
HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych Technik organizacji turystyki
HGT.09. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich Technik turystyki na obszarach wiejskich
HGT.10. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego Technik turystyki na obszarach wiejskich
HGT.11. Organizacja usług gastronomicznych Technik usług kelnerskich
HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych Technik żywienia i usług gastronomicznych
LES.01. Obsługa maszyn stosowanych w gospodarce leśnei Operator maszyn leśnych
LES.02. Gospodarowanie zasobami leśnymi Technik leśnik
MEC.01. Wykonywanie i naprawa wyrobów z blachy i profili kształtowych Blacharz
MEC.02. Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich Kowal
MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń Mechanik-monter maszyn i urządzeń
MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń Technik mechanik
MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń Technik spawalnictwa
MEC.04. Montaż systemów rurociągowych Monter systemów rurociągowych
MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających Operator obrabiarek skrawających
MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających Technik mechanik
MEC.06. Montaż i obsługa prostych elementów maszyn i urządzeń Pracownik pomocniczy mechanika
MEC.07. Wykonywanie i naprawa elementów wyrobów oraz prostych części maszyn, urządzeń i narzędzi Pracownik pomocniczy ślusarza
MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi Ślusarz
MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi Technik mechanik
MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi Technik spawalnictwa
MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń Technik mechanik
MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych Technik spawalnictwa
MEP.01. Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych Mechanik precyzyjny
MEP.02. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych Optyk-mechanik
MEP.02. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych Technik optyk
MEP.03. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych Technik optyk
MEP.04. Naprawa zegarów i zegarków Zegarmistrz
MEP.05. Wykonywanie i naprawa wyrobów złotniczych i jubilerskich Złotnik-jubiler
MTL.01. Wykonywanie i naprawa oprzyrządowania odlewniczego Modelarz odlewniczy
MTL.01. Wykonywanie i naprawa oprzyrządowania odlewniczego Technik odlewnik
MTL.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń odlewniczych Operator maszyn i urządzeń odlewniczych
MTL.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń odlewniczych Technik odlewnik
MTL.03. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego Operator maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego
MTL.03. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego Technik przemysłu metalurgicznego
MTL.04. Organizacja i nadzorowanie procesu odlewniczego Technik odlewnik
MTL.05. Organizacja i prowadzenie procesów metalurgicznych Technik przemysłu metalurgicznego
MOT.01. Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych Blacharz samochodowy
MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych Elektromechanik pojazdów samochodowych
MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych Technik pojazdów samochodowych
MOT.03. Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych Lakiernik samochodowy
MOT.04. Diagnozowanie, obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych Mechanik motocyklowy
MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych Mechanik pojazdów samochodowych
MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych Technik pojazdów samochodowych
MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych Technik pojazdów samochodowych
BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
BPO.02. Ochrona osób i mienia Technik ochrony fizycznej osób i mienia
BPO.03. Wykonywanie działań ratowniczych Technik pożarnictwa
BPO.04. Zarządzanie działaniami ratowniczymi Technik pożarnictwa
OGR.01. Wykonywanie kompozycji florystycznych Florysta
OGR.02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych Ogrodnik
OGR.02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych Technik ogrodnik
OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu Technik architektury krajobrazu
OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu Technik architektury krajobrazu
OGR.05. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych Technik ogrodnik
MED.01. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy Asystentka stomatologiczna
MED.02. Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia Higienistka stomatologiczna
MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej Opiekun medyczny
MED.04. Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki Ortoptystka
MED.05. Świadczenie usług medycznych w zakresie badania i protezowania słuchu Protetyk słuchu
MED.06. Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy Technik dentystyczny
MED.07. Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej Technik elektroniki i informatyki medycznej
MED.08. Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii Technik elektroradiolog
MED.09. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa Technik farmaceutyczny
MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu Technik masażysta
MED.11. Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych Technik ortopeda
MED.12. Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych Technik sterylizacji medycznej
MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej Terapeuta zajęciowy
PGF.01. Realizacja procesów drukowania z użyciem fleksograficznych form drukowych Drukarz fleksograficzny
PGF.01. Realizacja procesów drukowania z użyciem fleksograficznych form drukowych Technik procesów drukowania
PGF.02. Realizacja procesów drukowania z offsetowych form drukowych Drukarz offsetowy
PGF.02. Realizacja procesów drukowania z offsetowych form drukowych Technik procesów drukowania
PGF.03. Realizacja procesów introligatorskich i opakowaniowych Operator procesów introligatorskich
PGF.03. Realizacja procesów introligatorskich i opakowaniowych Technik procesów introligatorskich
PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
PGF.06. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej Technik procesów drukowania
PGF.06. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej Technik procesów introligatorskich
PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego Technik reklamy
PGF.08. Zarządzanie kampania reklamowa Technik reklamy
SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej Asystent osoby niepełnosprawnej
SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej Opiekun osoby starszej
SPO.03. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej Opiekun w domu pomocy społecznej
SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka Opiekunka dziecięca
SPO.05. Świadczenie usług opiekuńczych Opiekunka środowiskowa
MOD.01. Wyprawianie skór Garbarz skór
MOD.01. Wyprawianie skór Technik garbarz
MOD.02. Wykonywanie i renowacja wyrobów kaletniczych Kaletnik
MOD.02. Wykonywanie i renowacja wyrobów kaletniczych Technik technologii wyrobów skórzanych
MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych Krawiec
MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych Technik przemysłu mody
MOD.04. Wykonywanie i renowacja wyrobów kuśnierskich Kuśnierz
MOD.04. Wykonywanie i renowacja wyrobów kuśnierskich Technik technologii wyrobów skórzanych
MOD.05. Wytwarzanie obuwia Obuwnik
MOD.05. Wytwarzanie obuwia Technik obuwnik
MOD.06. Wytwarzanie i wykończanie wyrobów włókienniczych Operator maszyn w przemyśle włókienniczym
MOD.06. Wytwarzanie i wykończanie wyrobów włókienniczych Technik włókiennik
MOD.07. Wykonywanie prostych wyrobów odzieżowych Pracownik pomocniczy krawca
MOD.08. Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych Rękodzielnik wyrobów włókienniczych
MOD.08. Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
MOD.09. Organizacja i prowadzenie procesu wyprawy skór Technik garbarz
MOD.10. Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania obuwia Technik obuwnik
MOD.11. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych Technik przemysłu mody
MOD.12. Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów skórzanych Technik technologii wyrobów skórzanych
MOD.13. Projektowanie i organizacja procesów wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
MOD.14. Nadzorowanie procesów wytwarzania i wykończania wyrobów włókienniczych Technik włókiennik
ROL.01. Jeździectwo i trening koni Jeździec
ROL.01. Jeździectwo i trening koni Technik hodowca koni
ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
ROL.03. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej Pszczelarz
ROL.03. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej Technik pszczelarz
ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej Rolnik
ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej Technik agrobiznesu
ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej Technik rolnik
ROL.05. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie Technik agrobiznesu
ROL.06. Organizacja chowu i hodowli koni Technik hodowca koni
ROL.07. Szkolenie i użytkowanie koni Technik hodowca koni
ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
ROL.09. Organizacja i nadzorowanie produkcji pszczelarskiej Technik pszczelarz
ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej Technik rolnik
ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt Technik weterynarii
ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych Technik weterynarii
RYB.01. Wykonywanie prac rybackich w akwakulturze oraz rybackie użytkowanie wód śródlądowych Rybak śródlądowy
RYB.01. Wykonywanie prac rybackich w akwakulturze oraz rybackie użytkowanie wód śródlądowych Technik rybactwa śródlądowego
RYB.02. Organizacja prac rybackich w akwakulturze i w rybackim użytkowaniu wód śródlądowych Technik rybactwa śródlądowego
RYB.03. Pełnienie wachty morskiej i portowej na statku rybackim Technik rybołówstwa morskiego
SPL.01. Obsługa magazynów Magazynier-logistyk
SPL.01. Obsługa magazynów Technik logistyk
SPL.02. Obsługa podróżnych w portach i terminalach Technik eksploatacji portów i terminali
SPL.03. Obsługa ładunków w portach i terminalach Technik eksploatacji portów i terminali
SPL.04. Organizacja transportu Technik logistyk
SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów Technik spedytor
SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych Cukiernik
SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych Technik technologii żywności
SPC.02. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
SPC.02. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń Technik przetwórstwa mleczarskiego
SPC.02. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń Technik technologii żywności
SPC.03. Produkcja wyrobów piekarskich Piekarz
SPC.03. Produkcja wyrobów piekarskich Technik technologii żywności
SPC.04. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych Przetwórca mięsa
SPC.04. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych Technik technologii żywności
SPC.05. Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych Przetwórca ryb
SPC.05. Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych Technik technologii żywności
SPC.06. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich Technik przetwórstwa mleczarskiego
SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych Technik technologii żywności
INF.01. Montaż i utrzymanie torów telekomunikacyjnych oraz urządzeń abonenckich Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
INF.01. Montaż i utrzymanie torów telekomunikacyjnych oraz urządzeń abonenckich Technik telekomunikacji
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych Technik informatyk
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych Technik informatyk
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych Technik programista
INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji Technik programista
INF.05. Montaż i eksploatacja instalacji wewnątrzbudynkowych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej
INF.06. Montaż i eksploatacja szerokopasmowych sieci kablowych pozabudynkowych Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej
INF.07. Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi Technik teleinformatyk
INF.08. Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi Technik teleinformatyk
INF.09. Uruchamianie i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych Technik telekomunikacji
INF.10. Obsługa oprogramowania i sprzętu informatycznego wspomagających użytkownika z niepełnosprawnością wzrokową Technik tyfloinformatyk
TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego Kierowca mechanik
TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego Technik transportu drogowego
TDR.02. Organizacja przewozu środkami transportu drogowego Technik transportu drogowego
TKO.01. Wykonywanie i utrzymywanie nawierzchni kolejowej i podtorza Monter nawierzchni kolejowej
TKO.02. Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
TKO.03. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych Technik budownictwa kolejowego
TKO.04. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz podstawy kosztorysowania Technik budownictwa kolejowego
TKO.05. Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej Technik elektroenergetyk transportu szynowego
TKO.06. Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego Technik elektroenergetyk transportu szynowego
TKO.07. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów Technik transportu kolejowego
TKO.08. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych Technik transportu kolejowego
TKO.09. Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem i naprawą pojazdów kolejowych Mechanik pojazdów kolejowych
TKO.10. Eksploatacja i utrzymanie pojazdów kolejowych Technik pojazdów kolejowych
TLO.01. Wykonywanie obsługi technicznej wyposażenia awionicznego i elektrycznego statków powietrznych Technik awionik
TLO.02. Obsługa operacyjna portu lotniczego i współpraca ze służbami żeglugi powietrznej Technik lotniskowych służb operacyjnych
TLO.03. Wykonywanie obsługi technicznej płatowca i jego instalacji oraz zespołu napędowego statków powietrznych Technik mechanik lotniczy
TWO.01. Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych Monter budownictwa wodnego
TWO.01. Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych Technik budownictwa wodnego
TWO.02. Montaż konstrukcji i wyposażenia jachtów i łodzi Monter jachtów i łodzi
TWO.03. Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających Monter kadłubów jednostek pływających
TWO.03. Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających Technik budowy jednostek pływających
TWO.03. Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających Technik spawalnictwa
TWO.04. Organizacja robót związanych z regulacją cieków naturalnych oraz budową urządzeń wodnych Technik budownictwa wodnego
TWO.05. Organizacja budowy, remontu i modernizacji kadłuba jednostek pływających Technik budowy jednostek pływających
TWO.06. Organizacja i wykonywanie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych Technik mechanik okrętowy
TWO.07. Pełnienie wachty morskiej i portowej Technik nawigator morski
TWO.08. Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych Technik żeglugi śródlądowej
TWO.09. Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych Technik żeglugi śródlądowej
Polityka Prywatności