aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów, formuła 2019
automatyk (3) budownictwo (11) drewno (4) druk (3) elektronik (3) elektryk (2) energetyka (3) foto (2) fryzjer (3) garbarz (2) gastronomia (5) górnik (7) Hotel (3) informatyka (5) kolej (4) mechanik (16) monter (13) odlewnictwo (3) ogrodnik (2) operator (15) opiekun/ka (5) przemysł (9) rolnictwo (4) ryby (4) samochód (5) stomatologia (3) technik (112) technologia (5)

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych:
a) przygotowania materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych,
b) opracowania publikacji i prac graficznych do druku,
c) przygotowania publikacji elektronicznych;

2) w zakresie kwalifikacji P
GF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków:
a) drukowania cyfrowego, b) obróbki druków cyfrowych,
c) planowania i kontrolowania produkcji poligraficznej,
d) drukowania i obróbki druków 3D.

Dodatkowe umiejętności zawodowe

Modelowanie 3D

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności modelowanie 3D uczeń powinien być przygotowany do:
1) stosowania oprogramowania do tworzenia i modelowania obiektów 3D;
2) publikacji grafiki 3D.


Komentarze

źródła: CKE, rozporządzenie MEN z dnia 16 maja oraz 23 grudnia 2019 r.
Polityka Prywatności