aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów, formuła 2019
automatyk (3) budownictwo (11) drewno (4) druk (3) elektronik (3) elektryk (2) energetyka (3) foto (2) fryzjer (3) garbarz (2) gastronomia (5) górnik (7) Hotel (3) informatyka (5) kolej (4) mechanik (16) monter (13) odlewnictwo (3) ogrodnik (2) operator (15) opiekun/ka (5) przemysł (9) rolnictwo (4) ryby (4) samochód (5) stomatologia (3) technik (112) technologia (5)

Technik papiernictwa

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik papiernictwa powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji DRM.06. Produkcja mas włóknistych i wytworów papierniczych:

a) przygotowania materiałów i surowców do produkcji mas włóknistych,

b) przygotowania materiałów i surowców stosowanych do produkcji wytworów papierniczych,

c) użytkowania maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji mas włóknistych i wytworów papierniczych,

d) wykonywania badań laboratoryjnych podczas produkcji mas włóknistych i wytworów papierniczych,

e) planowania procesów produkcyjnych podczas produkcji mas włóknistych i wytworów papierniczych,

f) kontrolowania procesów technologicznych produkcji mas włóknistych i wytworów papierniczych;

2) w zakresie kwalifikacji DRM.07. Przetwórstwo wytworów papierniczych:

a) przygotowania materiałów i surowców stosowanych w przetwórstwie wytworów papierniczych,

b) użytkowania maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie wytworów papierniczych,

c) wykonywania badań laboratoryjnych w przetwórstwie wytworów papierniczych,

d) planowania procesów produkcyjnych w przetwórstwie wytworów papierniczych,

e) kontrolowania procesów technologicznych w przetwórstwie wytworów papierniczych.

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego

DRM.06. Produkcja mas włóknistych i wytworów papierniczych

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

DRM.06.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

DRM.06.2. Podstawy papiernictwa

100

DRM.06.3. Wytwarzanie mas włóknistych

315

DRM.06.4. Produkcja wytworów papierniczych

290

DRM.06.5. Język obcy zawodowy

30

Razem

765

DRM.06.6. Kompetencje personalne i społeczne

DRM.06.7. Organizacja pracy małych zespołów


DRM.07. Przetwórstwo wytworów papierniczych

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

DRM.07.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

DRM.07.2. Podstawy papiernictwa

100

DRM.07.3. Planowanie procesów przetwórstwa wytworów papierniczych

150

DRM.07.4. Przetwarzanie wytworów papierniczych

290

DRM.07.5. Język obcy zawodowy

30

Razem

500+100

DRM.07.6. Kompetencje personalne i społeczne

DRM.07.7. Organizacja pracy małych zespołów


Komentarze

źródła: CKE, rozporządzenie MEN z dnia 16 maja oraz 23 grudnia 2019 r.
Polityka Prywatności