aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów, formuła 2019
automatyk (3) budownictwo (11) drewno (4) druk (3) elektronik (3) elektryk (2) energetyka (3) foto (2) fryzjer (3) garbarz (2) gastronomia (5) górnik (7) Hotel (3) informatyka (5) kolej (4) mechanik (16) monter (13) odlewnictwo (3) ogrodnik (2) operator (15) opiekun/ka (5) przemysł (9) rolnictwo (4) ryby (4) samochód (5) stomatologia (3) technik (112) technologia (5)

Florysta

symbol cyfrowy zawodu: 343203

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie florysta powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji OGR.01.Wykonywanie kompozycji florystycznych:
1) projektowania dekoracji roślinnych;
2) wykonywania dekoracji roślinnych;
3) aranżowania wnętrz i otwartej przestrzeni roślinami i kompozycjami roślinnymi.

Możliwości kształcenia w zawodzie

Od roku szkolnego 2019/2020 kształcenie w zawodzie florysta jest realizowane w szkole policealnej o okresie nauczania 1 roku, w której kształcenie jest prowadzone wyłącznie w formie dziennej, stacjonarnej lub zaocznej. Istnieje możliwość prowadzenia kształcenia w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Egzamin zawodowy

Egzamin zawodowy przebiega w dwóch częściach: pisemnej i praktycznej.

Część pisemna egzaminu, która jest przeprowadzana na sali egzaminacyjnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, trwa 60 minut i ma formę testu pisemnego składającego się z 40 zadań zamkniętych. Każde zadanie zawiera cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest poprawna. Za rozwiązanie zadań w części pisemnej można uzyskać maksymalnie 40 punktów.

Część praktyczna egzaminu polega na wykonaniu przez zdającego na stanowisku egzaminacyjnym zadania praktycznego, którego rezultatem może być wyrób, usługa czy tez dokumentacja.


Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu

1. Florysta powinien stosować okulary ochronne podczas
2. Na rysunku przedstawiono kwiatostan
3. Jaka jest rzeczywista wysokość kompozycji kwiatowej wraz z wazonem, wykonanej zgodnie ze złotym podziałem, jeżeli na rysunku projektowym w skali 1:2 wazon ma wysokość 9 cm?
4. Wykaz materiałów florystycznych

Materiały Ilość Cena jedn. (zł)
gerbera 7 szt. 5
rafia naturalna 1,5 m 1
drut wyrobowy 7 szt. 0,1
gipsówka 3 szt. 1,5
liście aspidistry 5 szt. 1
papier ozdobny 1 szt. 1

Na podstawie danych zawartych w tabeli oblicz koszt materiału roślinnego zastosowanego do wykonania kompozycji florystycznej.
5. Do cięcia drutu florysta powinien zastosować
6. Na podstawie danych zawartych w tabeli wskaż, jaki udział w kompozycji pomarańczowo-niebieskiej powinna mieć barwa niebieska, aby uzyskać ten sam efekt ilościowy w stosunku do barwy pomarańczowej?

Kolor Punkty
żółty 9
pomarańczowy 8
czerwony 6
zielony 6
niebieski 4
fioletowy 3

7. Kompozycja asymetryczna, wykonana z dowolnej ilości materiału roślinnego. Wszystkie rośliny w kompozycji osadzone tak, jak rosną w naturalnym środowisku. Materiały dekoracyjne stosowane w znikomej ilości.

Opis dotyczy kompozycji w stylu
8. Klasyczną wiązankę kameliową wykonuje się techniką
9. Do mocowania zielonej gąbki florystycznej do płaskiego naczynia używa się
10. Przedstawiony na rysunku liść anturium ma strukturę
11. Wskaż, które z wymienionych roślin można zastosować do wykonania suchego bukietu.
12. Którą grupę środków ochrony roślin należy zastosować do zwalczania mszyc?
13. Faza zbioru kwiatów w zależności od typu kwiatostanu

Typ kwiatostanu Faza zbioru
kłos dolne kwiaty zaczynają się rozwijać
grono 1/3 kwiatów od dołu jest rozwinięta wiecha
wiecha wszystkie kwiaty są rozwinięte
baldach zewnętrzne kwiaty są rozwinięte

Kwiatostan mieczyka należy ciąć, gdy
14. Którą metodę zastosowano do uzyskania efektu przedstawionego na rysunku?
15. Kompozycje kolumnowe najlepiej prezentują się w naczyniach
16. Do wykonywania wiązanek pogrzebowych stosuje się
17. Nabłyszczacz można stosować na liście
18. Do ampli zawieszanych na słonecznym balkonie polecane są następujące rośliny:
19. Który program komputerowy służy do wyceny kosztów wykonania usług florystycznych ?
20. Który z wymienionych kwiatów ciętych należy przechowywać w temperaturze 13-15°C?
21. Ciętym kwiatom cymbidium podczas transportu należy zapewnić stały dostęp do wody stosując
22. I ordered bouquet of twenty carnations as a wedding anniversary gift.
Z ilu i jakich kwiatów ma być wykonany bukiet?
23. Które narzędzie służy do podcinania łodyg kwiatów?
24. Florysta, który niestarannie wykonał bukiet ślubny, złamał zasadę
25. Którą z wymienionych czynności można powierzyć osobie rozpoczynającej staż w kwiaciarni?
Komentarze
Ostatnie:
4.12.2023 18:09
Dodał(a): ~Anna głuch
skończyłam egzaminu pisennej

źródła: CKE, rozporządzenie MEN z dnia 16 maja oraz 23 grudnia 2019 r.
Polityka Prywatności