Tagi dla zawodów, formuła 2019
automatyk (3) budownictwo (11) drewno (4) druk (3) elektronik (3) elektryk (2) energetyka (3) foto (2) fryzjer (3) garbarz (2) gastronomia (5) górnik (7) Hotel (3) informatyka (5) kolej (4) mechanik (16) monter (13) odlewnictwo (3) ogrodnik (2) operator (15) opiekun/ka (5) przemysł (9) rolnictwo (4) ryby (4) samochód (5) stomatologia (3) technik (112) technologia (5)

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:

a) montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

b) uruchamiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz wyceny robót;

2) w zakresie kwalifikacji ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:

a) wykonywania konserwacji oraz napraw urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

b) monitorowania i nadzorowania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

c) oceny oddziaływana urządzeń i systemów energetyki odnawialnej na środowisko.

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego

ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba

godzin

ELE.10.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

ELE.10.2. Podstawy energetyki

210

ELE.10.3. Technologia montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

180

ELE.10.4. Montowanie i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz wycena robót

300

ELE.10.5. Język obcy zawodowy

30

Razem

750

ELE.10.6. Kompetencje personalne i społeczne

ELE.10.7. Organizacja pracy małych zespołów


ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba

godzin

ELE.11.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

ELE.11.2. Podstawy energetyki

210

ELE.11.3. Monitorowanie systemów energetyki odnawialnej

180

ELE.11.4. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

210

ELE.11.5. Określanie oddziaływania energetyki odnawialnej na środowisko

60

ELE.11.6. Język obcy zawodowy

30

Razem

510+210

ELE.11.7. Kompetencje personalne i społeczne

ELE.11.8. Organizacja pracy małych zespołów


Komentarze

źródła: CKE, rozporządzenie MEN z dnia 16 maja oraz 23 grudnia 2019 r.
Polityka Prywatności