aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów, formuła 2019
automatyk (3) budownictwo (11) drewno (4) druk (3) elektronik (3) elektryk (2) energetyka (3) foto (2) fryzjer (3) garbarz (2) gastronomia (5) górnik (7) Hotel (3) informatyka (5) kolej (4) mechanik (16) monter (13) odlewnictwo (3) ogrodnik (2) operator (15) opiekun/ka (5) przemysł (9) rolnictwo (4) ryby (4) samochód (5) stomatologia (3) technik (112) technologia (5)

Technik technologii żywności

Dla zawodu technik technologii żywności określono pięć podstaw programowych z wyodrębnionymi kwalifikacjami:

I) SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych oraz SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych;

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik technologii żywności powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych:

a) stosowania maszyn i urządzeń w produkcji wyrobów cukierniczych,

b) magazynowania surowców, półproduktów i wyrobów cukierniczych,

c) sporządzania półproduktów i wyrobów cukierniczych,

d) wykonywania dekoracji wyrobów cukierniczych;

2) w zakresie kwalifikacji SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych:

a) wytwarzania produktów spożywczych,

b) organizowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym,

c) nadzorowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym.

II) SPC.02. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń oraz SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych;

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik technologii żywności powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji SPC.02. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń:

a) pobierania surowców, materiałów i dodatków do produkcji wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń,

b) wytwarzania półproduktów i wyrobów gotowych z zastosowaniem maszyn i urządzeń,

c) obsługiwania maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesach przemysłu spożywczego,

d) magazynowania wyrobów gotowych z wykorzystaniem urządzeń magazynowych i środków transportu wewnętrznego;

2) w zakresie kwalifikacji SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych:

a) wytwarzania produktów spożywczych,

b) organizowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym,

c) nadzorowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym.

3) SPC.03. Produkcja wyrobów piekarskich oraz SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych;

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik technologii żywności powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji SPC.03. Produkcja wyrobów piekarskich:

a) magazynowania surowców piekarskich, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych,

b) przygotowania surowców i sporządzania półproduktów piekarskich,

c) dzielenia ciasta i kształtowania kęsów na wyroby piekarskie,

d) przeprowadzania rozrostu kęsów oraz wypieku pieczywa,

e) ekspedycji gotowych wyrobów;

2) w zakresie kwalifikacji SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych:

a) wytwarzania produktów spożywczych,

b) organizowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym,

c) nadzorowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym.

4) SPC.04. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych oraz SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych;

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik technologii żywności powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji SPC.04. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych:

a) rozbioru i wykrawania mięsa,

b) magazynowania i przygotowywania mięsa do dystrybucji,

c) wykonywania prac związanych z produkcją przetworów mięsnych i tłuszczowych,

d) magazynowania i przygotowywania przetworów mięsnych i tłuszczowych do dystrybucji;

2) w zakresie kwalifikacji SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych:

a) wytwarzania produktów spożywczych,

b) organizowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym,

c) nadzorowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym.

5) SPC.05.Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych oraz SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik technologii żywności powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji SPC.05. Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych:

a) przygotowywania surowców do produkcji przetworów rybnych,

b) wykonywania operacji technologicznych związanych z produkcją przetworów rybnych,

c) dystrybucji i magazynowania surowców, półproduktów i przetworów rybnych;

2) w zakresie kwalifikacji SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych:

a) wytwarzania produktów spożywczych,

b) organizowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym,

c) nadzorowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym.Komentarze

źródła: CKE, rozporządzenie MEN z dnia 16 maja oraz 23 grudnia 2019 r.
Polityka Prywatności