aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów, formuła 2019
automatyk (3) budownictwo (11) drewno (4) druk (3) elektronik (3) elektryk (2) energetyka (3) foto (2) fryzjer (3) garbarz (2) gastronomia (5) górnik (7) Hotel (3) informatyka (5) kolej (4) mechanik (16) monter (13) odlewnictwo (3) ogrodnik (2) operator (15) opiekun/ka (5) przemysł (9) rolnictwo (4) ryby (4) samochód (5) stomatologia (3) technik (112) technologia (5)

Technik budowy dróg

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik budowy dróg powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji BUD.13. Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych:
a) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w robotach ziemnych i drogowych,
b) wykonywania czynności związanych z konserwacją maszyn i urządzeń drogowych,
c) wykonywania robót związanych z budową dróg i drogowych obiektów inżynieryjnych oraz typowych budowli ziemnych,
d) wykonywania robót związanych z utrzymaniem dróg i drogowych obiektów inżynieryjnych, w tym robót ziemnych oraz związanych z wbudowywaniem mieszanek mineralno-asfaltowych;

2) w zakresie kwalifikacji BUD.15. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów,
a) organizowania robót związanych z budową dróg i obiektów inżynieryjnych,
b) organizowania robót związanych z utrzymaniem oraz remontami dróg i obiektów inżynieryjnych,
c) kosztorysowania robót drogowych.

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego

BUD.13. Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

BUD.13.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

BUD.13.2. Podstawy drogownictwa

60

BUD.13.3. Obsługa maszyn i urządzeń drogowych

170

BUD.13.4. Obsługa maszyn do robót ziemnych

170

BUD.13.5. Wykonywanie robót ziemnych

180

BUD.13.6. Wykonywanie robót drogowych

180

BUD.13.7. Język obcy zawodowy

30

Razem

820

BUD.13.8. Kompetencje personalne i społeczneBUD.15. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynieryjnych oraz sporządzanie kosztorysów

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

BUD.15.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

BUD.15.2. Podstawy drogownictwa

60

BUD.15.3. Organizowanie robót związanych z budową dróg i obiektów inżynieryjnych

160

BUD.15.4. Organizowanie robót związanych z utrzymaniem oraz remontami dróg i obiektów inżynieryjnych

160

BUD.15.5. Kosztorysowanie robót drogowych

120

BUD.15.6. Język obcy zawodowy

30

Razem

500+60

BUD.15.7. Kompetencje personalne i społeczne

BUD.15.8. Organizacja pracy małych zespołów
Komentarze

źródła: CKE, rozporządzenie MEN z dnia 16 maja oraz 23 grudnia 2019 r.
Polityka Prywatności