aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

Tabela - kwalifikacje zawodowe i odpowiadające im zawody, formuła 2019 - wg nazwy kwalifikacji (A-Z)

Kwalifikacja zawodowa Oznaczenie kwalifikacji Zawód
Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych INF.02. Technik informatyk
Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy MED.01. Asystentka stomatologiczna
Budowa i renowacja fortepianów i pianin AUD.03. Technik budowy i strojenia fortepianów i pianin
Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych MOT.01. Blacharz samochodowy
Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych MOT.03. Lakiernik samochodowy
Diagnozowanie, obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych MOT.04. Mechanik motocyklowy
Drukowanie cyfrowe i obróbka druków PGF.05. Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi INF.08. Technik teleinformatyk
Eksploatacja i organizacja robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła ELE.04. Technik chłodnictwa i klimatyzacji
Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych ELM.06. Technik mechatronik
Eksploatacja i utrzymanie pojazdów kolejowych TKO.10. Technik pojazdów kolejowych
Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych BUD.13. Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
Eksploatacja maszyn i urządzeń odlewniczych MTL.02. Operator maszyn i urządzeń odlewniczych
Eksploatacja maszyn i urządzeń odlewniczych MTL.02. Technik odlewnik
Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu ceramicznego CES.01. Operator urządzeń przemysłu ceramicznego
Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu ceramicznego CES.01. Technik ceramik
Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego CHM.02. Operator urządzeń przemysłu chemicznego
Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego CHM.02. Technik technologii chemicznej
Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego MTL.03. Operator maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego
Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego MTL.03. Technik przemysłu metalurgicznego
Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu szklarskiego CES.02. Operator urządzeń przemysłu szklarskiego
Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu szklarskiego CES.02. Technik technologii szkła
Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych ELE.05. Technik elektryk
Eksploatacja otworowa złóż GIW.01. Górnik eksploatacji otworowej
Eksploatacja otworowa złóż GIW.01. Technik górnictwa otworowego
Eksploatacja podziemna kopalin innych niż węgiel kamienny GIW.04. Górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny
Eksploatacja podziemna kopalin innych niż węgiel kamienny GIW.04. Technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny
Eksploatacja podziemna złóż GIW.02. Górnik eksploatacji podziemnej
Eksploatacja podziemna złóż GIW.02. Technik górnictwa podziemnego
Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie ROL.02. Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie ROL.02. Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie ROL.08. Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
Eksploatacja środków transportu drogowego TDR.01. Kierowca mechanik
Eksploatacja środków transportu drogowego TDR.01. Technik transportu drogowego
Eksploatacja układów automatyki przemysłowej ELM.04. Technik automatyk
Eksploatacja urządzeń elektronicznych ELM.05. Technik elektronik
Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej ELE.11. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Eksploatacja złóż metodą odkrywkową GIW.03. Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż
Eksploatacja złóż metodą odkrywkową GIW.03. Technik górnictwa odkrywkowego
Gospodarowanie zasobami leśnymi LES.02. Technik leśnik
Jeździectwo i trening koni ROL.01. Jeździec
Jeździectwo i trening koni ROL.01. Technik hodowca koni
Montaż dźwięku AUD.08. Technik realizacji nagrań
Montaż i eksploatacja instalacji wewnątrzbudynkowych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej INF.05. Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej
Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej TKO.05. Technik elektroenergetyk transportu szynowego
Montaż i eksploatacja szerokopasmowych sieci kablowych pozabudynkowych INF.06. Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej
Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego TKO.06. Technik elektroenergetyk transportu szynowego
Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej MED.07. Technik elektroniki i informatyki medycznej
Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym TKO.02. Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi INF.07. Technik teleinformatyk
Montaż i naprawa elementów i układów optycznych MEP.02. Optyk-mechanik
Montaż i naprawa elementów i układów optycznych MEP.02. Technik optyk
Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych MEP.01. Mechanik precyzyjny
Montaż i obsługa maszyn i urządzeń MEC.03. Mechanik-monter maszyn i urządzeń
Montaż i obsługa maszyn i urządzeń MEC.03. Technik mechanik
Montaż i obsługa maszyn i urządzeń MEC.03. Technik spawalnictwa
Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych ELE.01. Elektromechanik
Montaż i obsługa maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego DRM.02. Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej
Montaż i obsługa prostych elementów maszyn i urządzeń MEC.06. Pracownik pomocniczy mechanika
Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej ELE.10. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Montaż i utrzymanie torów telekomunikacyjnych oraz urządzeń abonenckich INF.01. Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
Montaż i utrzymanie torów telekomunikacyjnych oraz urządzeń abonenckich INF.01. Technik telekomunikacji
Montaż konstrukcji budowlanych BUD.08. Monter konstrukcji budowlanych
Montaż konstrukcji i wyposażenia jachtów i łodzi TWO.02. Monter jachtów i łodzi
Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych ELM.02. Elektronik
Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych ELM.02. Technik elektronik
Montaż systemów rurociągowych MEC.04. Monter systemów rurociągowych
Montaż urządzeń dźwigowych ELE.08. Technik urządzeń dźwigowych
Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych ELE.02. Elektryk
Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych ELE.02. Technik elektryk
Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych ELM.03. Mechatronik
Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych ELM.03. Technik mechatronik
Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej ELM.01. Automatyk
Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej ELM.01. Technik automatyk
Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek przesyłowych w systemach energetycznych ELE.06. Technik energetyk
Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek wytwórczych w systemach energetycznych ELE.07. Technik energetyk
Nadzorowanie procesów wytwarzania i wykończania wyrobów włókienniczych MOD.14. Technik włókiennik
Naprawa zegarów i zegarków MEP.04. Zegarmistrz
Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych SPC.05. Przetwórca ryb
Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych SPC.05. Technik technologii żywności
Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie HGT.03. Pracownik obsługi hotelowej
Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie HGT.03. Technik hotelarstwa
Obsługa i konserwacja urządzeń dźwigowych ELE.09. Technik urządzeń dźwigowych
Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych HGT.08. Technik organizacji turystyki
Obsługa klienta w jednostkach administracji EKA.01. Technik administracji
Obsługa ładunków w portach i terminalach SPL.03. Technik eksploatacji portów i terminali
Obsługa magazynów SPL.01. Magazynier-logistyk
Obsługa magazynów SPL.01. Technik logistyk
Obsługa maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin GIW.05. Operator maszyn i urządzeń przeróbczych
Obsługa maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin GIW.05. Technik przeróbki kopalin stałych
Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych CHM.01. Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
Obsługa maszyn stosowanych w gospodarce leśnei LES.01. Operator maszyn leśnych
Obsługa operacyjna portu lotniczego i współpraca ze służbami żeglugi powietrznej TLO.02. Technik lotniskowych służb operacyjnych
Obsługa oprogramowania i sprzętu informatycznego wspomagających użytkownika z niepełnosprawnością wzrokową INF.10. Technik tyfloinformatyk
Obsługa podróżnych w portach i terminalach SPL.02. Technik eksploatacji portów i terminali
Obsługa sceny AUD.06. Technik realizacji nagłośnień
Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych TWO.09. Technik żeglugi śródlądowej
Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych MOT.02. Elektromechanik pojazdów samochodowych
Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych MOT.02. Technik pojazdów samochodowych
Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych MOT.05. Mechanik pojazdów samochodowych
Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych MOT.05. Technik pojazdów samochodowych
Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska CHM.05. Technik ochrony środowiska
Ochrona osób i mienia BPO.02. Technik ochrony fizycznej osób i mienia
Opracowywanie materiałów archiwalnych EKA.03. Technik archiwista
Organizacja budowy, remontu i modernizacji kadłuba jednostek pływających TWO.05. Technik budowy jednostek pływających
Organizacja chowu i hodowli koni ROL.06. Technik hodowca koni
Organizacja i dokumentacja robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych BUD.17. Technik gazownictwa
Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów BUD.14. Technik budownictwa
Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym CHM.06. Technik technologii chemicznej
Organizacja i kontrolowanie procesów w przemyśle ceramicznym CES.03. Technik ceramik
Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń MEC.09. Technik mechanik
Organizacja i nadzorowanie procesu odlewniczego MTL.04. Technik odlewnik
Organizacja i nadzorowanie produkcji pszczelarskiej ROL.09. Technik pszczelarz
Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej ROL.10. Technik rolnik
Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich SPC.06. Technik przetwórstwa mleczarskiego
Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych SPC.07. Technik technologii żywności
Organizacja i prowadzenie archiwum EKA.02. Technik archiwista
Organizacja i prowadzenie eksploatacji otworowej złóż GIW.08. Technik górnictwa otworowego
Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej kopalin innych niż węgiel kamienny GIW.10. Technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny
Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej złóż GIW.09. Technik górnictwa podziemnego
Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową GIW.07. Technik górnictwa odkrywkowego
Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych GIW.13. Technik wiertnik
Organizacja i prowadzenie procesów metalurgicznych MTL.05. Technik przemysłu metalurgicznego
Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych DRM.08. Technik technologii drewna
Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania obuwia MOD.10. Technik obuwnik
Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów skórzanych MOD.12. Technik technologii wyrobów skórzanych
Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych MOT.06. Technik pojazdów samochodowych
Organizacja i prowadzenie procesu wyprawy skór MOD.09. Technik garbarz
Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie ROL.05. Technik agrobiznesu
Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych BUD.22. Technik inżynierii środowiska i melioracji
Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska BUD.21. Technik inżynierii środowiska i melioracji
Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów TKO.07. Technik transportu kolejowego
Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych MEC.10. Technik spawalnictwa
Organizacja i wykonywanie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych TWO.06. Technik mechanik okrętowy
Organizacja prac rybackich w akwakulturze i w rybackim użytkowaniu wód śródlądowych RYB.02. Technik rybactwa śródlądowego
Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu OGR.04. Technik architektury krajobrazu
Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych MOD.11. Technik przemysłu mody
Organizacja procesów wytwarzania wyrobów ze szkła CES.04. Technik technologii szkła
Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych GIW.11. Technik przeróbki kopalin stałych
Organizacja przewozu środkami transportu drogowego TDR.02. Technik transportu drogowego
Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów BUD.15. Technik budowy dróg
Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych TKO.03. Technik budownictwa kolejowego
Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz podstawy kosztorysowania TKO.04. Technik budownictwa kolejowego
Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych BUD.20. Technik inżynierii sanitarnej
Organizacja robót związanych z regulacją cieków naturalnych oraz budową urządzeń wodnych TWO.04. Technik budownictwa wodnego
Organizacja transportu SPL.04. Technik logistyk
Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów SPL.05. Technik spedytor
Organizacja usług gastronomicznych HGT.11. Technik usług kelnerskich
Organizacja żywienia i usług gastronomicznych HGT.12. Technik żywienia i usług gastronomicznych
Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie BUD.25. Technik robót wykończeniowych w budownictwie
Pełnienie wachty morskiej i portowej TWO.07. Technik nawigator morski
Pełnienie wachty morskiej i portowej na statku rybackim RYB.03. Technik rybołówstwa morskiego
Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej PGF.06. Technik procesów drukowania
Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej PGF.06. Technik procesów introligatorskich
Planowanie i organizacja prac ogrodniczych OGR.05. Technik ogrodnik
Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych TWO.08. Technik żeglugi śródlądowej
Planowanie i realizacja przewozów kolejowych TKO.08. Technik transportu kolejowego
Produkcja mas włóknistych i wytworów papierniczych DRM.06. Technik papiernictwa
Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych SPC.04. Przetwórca mięsa
Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych SPC.04. Technik technologii żywności
Produkcja wyrobów cukierniczych SPC.01. Cukiernik
Produkcja wyrobów cukierniczych SPC.01. Technik technologii żywności
Produkcja wyrobów piekarskich SPC.03. Piekarz
Produkcja wyrobów piekarskich SPC.03. Technik technologii żywności
Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń SPC.02. Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń SPC.02. Technik przetwórstwa mleczarskiego
Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń SPC.02. Technik technologii żywności
Projektowanie i organizacja procesów wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych MOD.13. Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
Projektowanie i wykonywanie fryzur FRK.03. Technik usług fryzjerskich
Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych MOD.03. Krawiec
Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych MOD.03. Technik przemysłu mody
Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji INF.04. Technik programista
Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu OGR.03. Technik architektury krajobrazu
Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt ROL.11. Technik weterynarii
Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej EKA.04. Technik ekonomista
Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej HAN.03. Technik księgarstwa
Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich HGT.09. Technik turystyki na obszarach wiejskich
Prowadzenie działań handlowych HAN.02. Technik handlowiec
Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego HGT.10. Technik turystyki na obszarach wiejskich
Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury BUD.24. Technik renowacji elementów architektury
Prowadzenie produkcji pszczelarskiej ROL.03. Pszczelarz
Prowadzenie produkcji pszczelarskiej ROL.03. Technik pszczelarz
Prowadzenie produkcji rolniczej ROL.04. Rolnik
Prowadzenie produkcji rolniczej ROL.04. Technik agrobiznesu
Prowadzenie produkcji rolniczej ROL.04. Technik rolnik
Prowadzenie rachunkowości EKA.07. Technik rachunkowości
Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych EKA.05. Technik ekonomista
Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych EKA.05. Technik rachunkowości
Prowadzenie sprzedaży HAN.01. Sprzedawca
Prowadzenie sprzedaży HAN.01. Technik handlowiec
Prowadzenie sprzedaży HAN.01. Technik księgarstwa
Przetwórstwo wytworów papierniczych DRM.07. Technik papiernictwa
Przygotowanie i organizacja produkcji audiowizualnej AUD.01. Asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej
Przygotowanie i wydawanie dań HGT.02. Kucharz
Przygotowanie i wydawanie dań HGT.02. Technik żywienia i usług gastronomicznych
Przygotowanie imprez i usług turystycznych HGT.07. Technik organizacji turystyki
Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych PGF.04. Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych CHM.03. Technik analityk
Realizacja nagłośnień AUD.07. Technik realizacji nagłośnień
Realizacja nagrań dźwiękowych AUD.09. Technik realizacji nagrań
Realizacja procesów drukowania z offsetowych form drukowych PGF.02. Drukarz offsetowy
Realizacja procesów drukowania z offsetowych form drukowych PGF.02. Technik procesów drukowania
Realizacja procesów drukowania z użyciem fleksograficznych form drukowych PGF.01. Drukarz fleksograficzny
Realizacja procesów drukowania z użyciem fleksograficznych form drukowych PGF.01. Technik procesów drukowania
Realizacja procesów introligatorskich i opakowaniowych PGF.03. Operator procesów introligatorskich
Realizacja procesów introligatorskich i opakowaniowych PGF.03. Technik procesów introligatorskich
Realizacja projektów graficznych i multimedialnych AUD.05. Technik fotografii i multimediów
Realizacja usług w recepcji HGT.06. Technik hotelarstwa
Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu AUD.02. Fotograf
Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu AUD.02. Technik fotografii i multimediów
Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa MED.09. Technik farmaceutyczny
Strojenie i korekta fortepianów i pianin AUD.04. Technik budowy i strojenia fortepianów i pianin
Szkolenie i użytkowanie koni ROL.07. Technik hodowca koni
Świadczenie usług medycznych w zakresie badania i protezowania słuchu MED.05. Protetyk słuchu
Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii MED.08. Technik elektroradiolog
Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki MED.04. Ortoptystka
Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej SPO.03. Opiekun w domu pomocy społecznej
Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej SPO.02. Opiekun osoby starszej
Świadczenie usług opiekuńczych SPO.05. Opiekunka środowiskowa
Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka SPO.04. Opiekunka dziecięca
Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej MED.03. Opiekun medyczny
Świadczenie usług pocztowych i finansowych oraz wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych EKA.08. Technik usług pocztowych i finansowych
Świadczenie usług w zakresie masażu MED.10. Technik masażysta
Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej MED.13. Terapeuta zajęciowy
Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych INF.03. Technik informatyk
Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych INF.03. Technik programista
Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej SPO.01. Asystent osoby niepełnosprawnej
Uruchamianie i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych INF.09. Technik telekomunikacji
Użytkowanie obrabiarek skrawających MEC.05. Operator obrabiarek skrawających
Użytkowanie obrabiarek skrawających MEC.05. Technik mechanik
Wykonywanie badań analitycznych CHM.04. Technik analityk
Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych MED.12. Technik sterylizacji medycznej
Wykonywanie działań ratowniczych BPO.03. Technik pożarnictwa
Wykonywanie fryzjerskich prac pomocniczych FRK.02. Pracownik pomocniczy fryzjera
Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych MED.11. Technik ortopeda
Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających TWO.03. Monter kadłubów jednostek pływających
Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających TWO.03. Technik budowy jednostek pływających
Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających TWO.03. Technik spawalnictwa
Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi MEC.08. Ślusarz
Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi MEC.08. Technik mechanik
Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi MEC.08. Technik spawalnictwa
Wykonywanie i naprawa elementów wyrobów oraz prostych części maszyn, urządzeń i narzędzi MEC.07. Pracownik pomocniczy ślusarza
Wykonywanie i naprawa oprzyrządowania odlewniczego MTL.01. Modelarz odlewniczy
Wykonywanie i naprawa oprzyrządowania odlewniczego MTL.01. Technik odlewnik
Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych MEP.03. Technik optyk
Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich MEC.02. Kowal
Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy MED.06. Technik dentystyczny
Wykonywanie i naprawa wyrobów z blachy i profili kształtowych MEC.01. Blacharz
Wykonywanie i naprawa wyrobów złotniczych i jubilerskich MEP.05. Złotnik-jubiler
Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych BUD.23. Technik renowacji elementów architektury
Wykonywanie i renowacja wyrobów kaletniczych MOD.02. Kaletnik
Wykonywanie i renowacja wyrobów kaletniczych MOD.02. Technik technologii wyrobów skórzanych
Wykonywanie i renowacja wyrobów kuśnierskich MOD.04. Kuśnierz
Wykonywanie i renowacja wyrobów kuśnierskich MOD.04. Technik technologii wyrobów skórzanych
Wykonywanie i utrzymywanie nawierzchni kolejowej i podtorza TKO.01. Monter nawierzchni kolejowej
Wykonywanie izolacji budowlanych BUD.06. Monter izolacji budowlanych
Wykonywanie kompozycji florystycznych OGR.01. Florysta
Wykonywanie obsługi technicznej płatowca i jego instalacji oraz zespołu napędowego statków powietrznych TLO.03. Technik mechanik lotniczy
Wykonywanie obsługi technicznej wyposażenia awionicznego i elektrycznego statków powietrznych TLO.01. Technik awionik
Wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy, konstrukcji wsporczych i nośnych oraz izolacji przemysłowych BUD.07. Monter izolacji przemysłowych
Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów. BUD.18. Technik geodeta
Wykonywanie prac biurowych EKA.06. Technik prac biurowych
Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami. BUD.19. Technik geodeta
Wykonywanie prac geologicznych GIW.06. Technik geolog
Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi gastronomiczne HGT.04. Pracownik pomocniczy gastronomii
Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie HGT.05. Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
Wykonywanie prac rybackich w akwakulturze oraz rybackie użytkowanie wód śródlądowych RYB.01. Rybak śródlądowy
Wykonywanie prac rybackich w akwakulturze oraz rybackie użytkowanie wód śródlądowych RYB.01. Technik rybactwa śródlądowego
Wykonywanie prac wiertniczych GIW.12. Technik wiertnik
Wykonywanie prac wiertniczych GIW.12. Wiertacz
Wykonywanie prostych wyrobów odzieżowych MOD.07. Pracownik pomocniczy krawca
Wykonywanie przekazu reklamowego PGF.07. Technik reklamy
Wykonywanie robót ciesielskich BUD.02. Cieśla
Wykonywanie robót dekarsko-blacharskich BUD.03. Dekarz
Wykonywanie robót kamieniarskich BUD.04. Kamieniarz
Wykonywanie robót kominiarskich BUD.05. Kominiarz
Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych BUD.11. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich BUD.12. Murarz-tynkarz
Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych TWO.01. Monter budownictwa wodnego
Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych TWO.01. Technik budownictwa wodnego
Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich BUD.01. Betoniarz-zbrojarz
Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich BUD.01. Technik budownictwa
Wykonywanie robót zduńskich BUD.26. Zdun
Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych BUD.09. Monter sieci i instalacji sanitarnych
Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz BUD.16. Technik gazownictwa
Wykonywanie robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła ELE.03. Technik chłodnictwa i klimatyzacji
Wykonywanie robót związanych z montażem stolarki budowlanej BUD.10. Monter stolarki budowlanej
Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem i naprawą pojazdów kolejowych TKO.09. Mechanik pojazdów kolejowych
Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia MED.02. Higienistka stomatologiczna
Wykonywanie usług fryzjerskich FRK.01. Fryzjer
Wykonywanie usług fryzjerskich FRK.01. Technik usług fryzjerskich
Wykonywanie usług kelnerskich HGT.01. Kelner
Wykonywanie usług kelnerskich HGT.01. Technik usług kelnerskich
Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych ROL.12. Technik weterynarii
Wykonywanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich DRM.01. Koszykarz-plecionkarz
Wykonywanie wyrobów tapicerowanych DRM.05. Tapicer
Wykonywanie zabiegów kosmetycznych FRK.04. Technik usług kosmetycznych
Wyprawianie skór MOD.01. Garbarz skór
Wyprawianie skór MOD.01. Technik garbarz
Wytwarzanie i wykończanie wyrobów włókienniczych MOD.06. Operator maszyn w przemyśle włókienniczym
Wytwarzanie i wykończanie wyrobów włókienniczych MOD.06. Technik włókiennik
Wytwarzanie obuwia MOD.05. Obuwnik
Wytwarzanie obuwia MOD.05. Technik obuwnik
Wytwarzanie prostych wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych DRM.03. Pracownik pomocniczy stolarza
Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych DRM.04. Stolarz
Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych DRM.04. Technik technologii drewna
Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych MOD.08. Rękodzielnik wyrobów włókienniczych
Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych MOD.08. Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych OGR.02. Ogrodnik
Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych OGR.02. Technik ogrodnik
Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy BPO.01. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Zarządzanie działaniami ratowniczymi BPO.04. Technik pożarnictwa
Zarządzanie kampania reklamowa PGF.08. Technik reklamy
Zdobienie wyrobów ceramicznych CES.05. Technik ceramik
Zdobienie wyrobów ceramicznych CES.05. Zdobnik ceramiki
Polityka Prywatności