aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów, formuła 2019
automatyk (3) budownictwo (11) drewno (4) druk (3) elektronik (3) elektryk (2) energetyka (3) foto (2) fryzjer (3) garbarz (2) gastronomia (5) górnik (7) Hotel (3) informatyka (5) kolej (4) mechanik (16) monter (13) odlewnictwo (3) ogrodnik (2) operator (15) opiekun/ka (5) przemysł (9) rolnictwo (4) ryby (4) samochód (5) stomatologia (3) technik (112) technologia (5)

Technik hodowca koni

Dla zawodu technik hodowca koni określono dwie podstawy programowe z wyodrębnionymi kwalifikacjami:

I) ROL.06. Organizacja chowu i hodowli koni oraz ROL.01. Jeździectwo i trening koni;

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik hodowca koni powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji ROL.06. Organizacja chowu i hodowli koni:

a) wykonywania czynności związanych z chowem i hodowlą koni,

b) prowadzenia gospodarstwa rolnego;

2) w zakresie kwalifikacji ROL.01. Jeździectwo i trening koni:

a) wykonywania czynności związanych z chowem i użytkowaniem koni,

b) przygotowywania koni do użytkowania sportowego, wyścigowego, rekreacyjnego i terapeutycznego,

c) wykonywania czynności związanych z treningiem koni sportowych, wyścigowych, rekreacyjnych i terapeutycznych,

d) obsługiwania urządzeń związanych z użytkowaniem i treningiem koni.

II) ROL.06. Organizacja chowu i hodowli koni oraz ROL.07. Szkolenie i użytkowanie koni.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik hodowca koni powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji ROL.06. Organizacja chowu i hodowli koni:

a) wykonywania czynności związanych z chowem i hodowlą koni,

b) prowadzenia gospodarstwa rolnego;

2) w zakresie kwalifikacji ROL.07. Szkolenie i użytkowanie koni:

a) szkolenia oraz przygotowywania koni do użytkowania i sprzedaży,

b) organizowania oraz prowadzenia rekreacji i turystyki jeździeckiej,

c) wykonywania czynności związanych z transportem koni.

Dodatkowe umiejętności zawodowe

Przygotowanie do kierowania pojazdem samochodowym w zakresie kategorii B

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności przygotowanie do kierowania pojazdem samochodowym w zakresie kategorii B uczeń powinien być przygotowany do:
1) stosowania przepisów prawa dotyczących ruchu drogowego w zakresie prawa jazdy kategorii B;
2) prowadzenia i obsługi pojazdu samochodowego;
3) przystąpienia do egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B.


Komentarze

źródła: CKE, rozporządzenie MEN z dnia 16 maja oraz 23 grudnia 2019 r.
Polityka Prywatności