aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów, formuła 2019
automatyk (3) budownictwo (11) drewno (4) druk (3) elektronik (3) elektryk (2) energetyka (3) foto (2) fryzjer (3) garbarz (2) gastronomia (5) górnik (7) Hotel (3) informatyka (5) kolej (4) mechanik (16) monter (13) odlewnictwo (3) ogrodnik (2) operator (15) opiekun/ka (5) przemysł (9) rolnictwo (4) ryby (4) samochód (5) stomatologia (3) technik (112) technologia (5)

Technik gazownictwa

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik gazownictwa powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji BUD.16. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych:
a) rozpoznawania elementów infrastruktury gazowej,
b) wykonywania robót związanych z budową sieci i instalacji gazowych,
c) wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą oraz modernizacją sieci i instalacji gazowych;

2) w zakresie kwalifikacji BUD.17. Organizacja i dokumentacja robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych:
a) organizowania robót związanych z budową sieci i instalacji gazowych,
b) organizowania robót związanych z konserwacją, naprawą oraz modernizacją sieci i instalacji gazowych,
c) lokalizowania oraz usuwania awarii sieci, przyłączy i instalacji gazowych,
d) opracowywania dokumentacji związanej z budową i eksploatacją sieci, przyłączy i instalacji gazowych.

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego

BUD.16. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

BUD.16.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

BUD.16.2. Podstawy gazownictwa

60

BUD.16.3. Podstawy budownictwa w zakresie montażu instalacji gazowych

30

BUD.16.4. Podstawy inżynierii sanitarnej

60

BUD.16.5. Podstawy elektrotechniki

30

BUD.16.6. Charakteryzowanie sieci i instalacji gazowych

30

BUD.16.7. Wykonywanie prac związanych z budową gazociągów, przyłączy i instalacji gazowych

190

BUD.16.8. Wykonywanie prac związanych z eksploatacją sieci i instalacji gazowych

160

BUD.16.9. Język obcy zawodowy

30

Razem

620

BUD.16.10. Kompetencje personalne i społeczne

BUD. 16.11. Organizacja pracy małych zespołówBUD.17. Organizacja i dokumentacja robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

BUD.17.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

BUD.17.2. Podstawy gazownictwa

60

BUD.17.3. Organizowanie prac związanych z budową sieci i instalacji gazowych

150

BUD.17.4. Organizowanie prac związanych z eksploatacją sieci i instalacji gazowych

120

BUD.17.5. Organizowanie prac związanych z zabezpieczaniem awarii sieci i instalacji gazowych

120

BUD.17.6. Dokumentowanie prac związanych z budową oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych

150

BUD.17.7. Język obcy zawodowy

30

Razem

600+60

BUD.17.8. Kompetencje personalne i społeczne

BUD.17.9. Organizacja pracy małych zespołów
Komentarze

źródła: CKE, rozporządzenie MEN z dnia 16 maja oraz 23 grudnia 2019 r.
Polityka Prywatności