aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów, formuła 2019
automatyk (3) budownictwo (11) drewno (4) druk (3) elektronik (3) elektryk (2) energetyka (3) foto (2) fryzjer (3) garbarz (2) gastronomia (5) górnik (7) Hotel (3) informatyka (5) kolej (4) mechanik (16) monter (13) odlewnictwo (3) ogrodnik (2) operator (15) opiekun/ka (5) przemysł (9) rolnictwo (4) ryby (4) samochód (5) stomatologia (3) technik (112) technologia (5)

Kamieniarz

symbol cyfrowy zawodu: 711301

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie kamieniarz powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BUD.04. Wykonywanie robót kamieniarskich:
1) wykonywania kamiennych elementów budowlanych i detali architektonicznych;
2) wykonywania montażu kamiennych elementów budowlanych i detali architektonicznych;
3) wykonywania obiektów małej architektury z materiałów kamieniarskich;
4) wykonywania renowacji i konserwacji elementów budowlanych i detali architektonicznych wykonanych z kamienia.

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego

BUD.04. Wykonywanie robót kamieniarskich

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

BUD.04.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

BUD.04.2. Podstawy budownictwa

90

BUD.04.3. Wykonywanie kamiennych elementów budowlanych, detali architektonicznych i obiektów małej architektury

600

BUD.04.4. Wykonywanie montażu i renowacji wyrobów kamieniarskich

450

BUD.04.5. Język obcy zawodowy

30

Razem

1200

BUD.04.6. Kompetencje personalne i społeczne


Komentarze

źródła: CKE, rozporządzenie MEN z dnia 16 maja oraz 23 grudnia 2019 r.
Polityka Prywatności