aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów, formuła 2019
automatyk (3) budownictwo (11) drewno (4) druk (3) elektronik (3) elektryk (2) energetyka (3) foto (2) fryzjer (3) garbarz (2) gastronomia (5) górnik (7) Hotel (3) informatyka (5) kolej (4) mechanik (16) monter (13) odlewnictwo (3) ogrodnik (2) operator (15) opiekun/ka (5) przemysł (9) rolnictwo (4) ryby (4) samochód (5) stomatologia (3) technik (112) technologia (5)

Technik leśnik

Tag: technik
symbol cyfrowy zawodu: 314301

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik leśnik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji LES.02. Gospodarowanie zasobami leśnymi:

1) organizowania i nadzorowania prac związanych z hodowlą lasu;

2) organizowania i nadzorowania prac związanych z ochroną lasu;

3) organizowania i nadzorowania prac związanych z gospodarką łowiecką i rekreacyjnym zagospodarowaniem lasu;

4) wykonywania prac pomiarowych i inwentaryzacyjnych w drzewostanach;

5) organizowania i nadzorowania prac związanych z pozyskiwaniem surowca drzewnego oraz użytków ubocznych.

Dodatkowe umiejętności zawodowe

Geomatyka w leśnictwie

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności geomatyka w leśnictwie uczeń powinien być przygotowany do:
1) pozyskiwania i przetwarzania informacji przestrzennych;
2) inwentaryzacji danych przestrzennych;
3) obsługi nowoczesnych aplikacji przydatnych w pracy w leśnictwie.

Obsługa specjalistycznych maszyn leśnych

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności obsługa specjalistycznych maszyn leśnych uczeń powinien być przygotowany do:
1) obsługi maszyn przeznaczonych do pozyskania drewna;
2) obsługi maszyn przeznaczonych do załadunku drewna;
3) obsługi maszyn przeznaczonych do transportu drewna.

Ochrona lasów przed szkodnictwem leśnym

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności ochrona lasów przed szkodnictwem leśnym uczeń powinien być przygotowany do:
1) wykonywania zadań terenowych przeciwdziałających szkodnictwu leśnemu;
2) prowadzenia dokumentacji związanej ze szkodnictwem leśnym;
3) prowadzenia działań edukacyjnych związanych ze szkodnictwem leśnym.

Ochrona środowiska i ochrona przyrody

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności ochrona środowiska i ochrona przyrody uczeń powinien być przygotowany do:
1) prowadzenia edukacji przyrodniczo-leśnej;
2) opracowywania planów zagospodarowania turystycznego lasu.

Określanie jakości drzew i surowca drzewnego

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności określanie jakości drzew i surowca drzewnego uczeń powinien być przygotowany do:
1) szacunku brakarskiego drzew na pniu;
2) pomiaru surowca drzewnego;
3) optymalnej klasyfikacji surowca drzewnego;
4) oceniania wartości surowca drzewnego.

Pielęgnacja drzew

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności pielęgnacja drzew uczeń powinien być przygotowany do:
1) oceny zdrowotności drzew;
2) pielęgnacji koron drzew technikami alpinistycznymi.

Podstawy taksacji leśnej

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności podstawy taksacji leśnej uczeń powinien być przygotowany do:
1) sporządzania opisów taksacyjnych drzewostanu ze wstępnym oszacowaniem miąższości drzewostanów;
2) obsługi urządzeń stacjonarnych i mobilnych z oprogramowaniem.

Przygotowanie do kierowania pojazdem samochodowym w zakresie kategorii B

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności przygotowanie do kierowania pojazdem samochodowym w zakresie kategorii B uczeń powinien być przygotowany do:
1) stosowania przepisów prawa dotyczących ruchu drogowego w zakresie prawa jazdy kategorii B;
2) prowadzenia i obsługi pojazdu samochodowego;
3) przystąpienia do egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B.

Przygotowanie do kierowania ciągnikiem rolniczym w zakresie kategorii T

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności przygotowanie do kierowania ciągnikiem rolniczym w zakresie kategorii T uczeń powinien być przygotowany do:
1) stosowania przepisów prawa dotyczących ruchu drogowego w zakresie prawa jazdy kategorii T;
2) prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą lub przyczepami;
3) przystąpienia do egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii T.

Zarządzanie lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności zarządzanie lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa uczeń powinien być przygotowany do:
1) stosowania przepisów z zakresu zarządzania lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa;
2) pozyskiwania środków finansowych przeznaczonych na gospodarkę leśną oraz ochronę przyrody i ochronę środowiska.

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego

LES.02. Gospodarowanie zasobami leśnymi

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

LES.02.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

LES.02.2. Podstawy leśnictwa

60

LES.02.3. Organizowanie i prowadzenie prac związanych z hodowlą lasu

360

LES.02.4. Organizowanie i prowadzenie prac związanych z ochroną lasu

240

LES.02.5. Prowadzenie gospodarki łowieckiej

30

LES.02.6. Prowadzenie działań związanych z ochroną środowiska oraz funkcjami społecznymi lasu

60

LES.02.7. Wykonywanie prac pomiarowych i szacunkowych w drzewostanach

180

LES.02.8. Organizowanie i prowadzenie prac związanych z użytkowaniem zasobów leśnych

330

LES.02.9. Język obcy zawodowy

60

Razem

1350

LES.02.10. Kompetencje personalne i społeczne

LES.02.11. Organizacja pracy małych zespołów


Komentarze

źródła: CKE, rozporządzenie MEN z dnia 16 maja oraz 23 grudnia 2019 r.
Polityka Prywatności