aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów, formuła 2019
automatyk (3) budownictwo (11) drewno (4) druk (3) elektronik (3) elektryk (2) energetyka (3) foto (2) fryzjer (3) garbarz (2) gastronomia (5) górnik (7) Hotel (3) informatyka (5) kolej (4) mechanik (16) monter (13) odlewnictwo (3) ogrodnik (2) operator (15) opiekun/ka (5) przemysł (9) rolnictwo (4) ryby (4) samochód (5) stomatologia (3) technik (112) technologia (5)

Technik budownictwa wodnego

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik budownictwa wodnego powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji TWO.01. Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych:

1) wykonywania robót związanych z regulacj ą cieków naturalnych,

2) wykonywania robót związanych z budową urządzeń wodnych,

3) wykonywania robót związanych z utrzymaniem cieków naturalnych,

4) wykonywania robót związanych z eksploatacją oraz remontami urządzeń wodnych;

2) w zakresie kwalifikacji TWO.04. Organizacja robót związanych z regulacją cieków naturalnych oraz budową urządzeń wodnych:

1) organizowania oraz prowadzenia robót związanych z regulacj ą cieków naturalnych oraz umacnianiem skarp,

2) organizowania oraz prowadzenia robót związanych z budową urządzeń wodnych,

3) organizowania oraz koordynowania robót związanych z utrzymaniem w wymaganym stanie cieków naturalnych,

4) organizowania oraz koordynowania robót związanych z eksploatacją urządzeń wodnych,

5) sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.Komentarze

źródła: CKE, rozporządzenie MEN z dnia 16 maja oraz 23 grudnia 2019 r.
Polityka Prywatności