aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów, formuła 2019
automatyk (3) budownictwo (11) drewno (4) druk (3) elektronik (3) elektryk (2) energetyka (3) foto (2) fryzjer (3) garbarz (2) gastronomia (5) górnik (7) Hotel (3) informatyka (5) kolej (4) mechanik (16) monter (13) odlewnictwo (3) ogrodnik (2) operator (15) opiekun/ka (5) przemysł (9) rolnictwo (4) ryby (4) samochód (5) stomatologia (3) technik (112) technologia (5)

Technik analityk

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik analityk powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji CHM.03. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych:

a) dobierania sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych do badań analitycznych,

b) pobierania i przygotowywania próbek do badań w laboratorium analitycznym;

2) w zakresie kwalifikacji CHM.04. Wykonywanie badań analitycznych:

a) prowadzenia badań analitycznych surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych,

b) prowadzenia badań bioanalitycznych,

c) prowadzenia badań środowiskowych.

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego

CHM.03. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

CHM.03.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

CHM.03.2. Podstawy stosowania metod pomiarowych

40

CHM.03.3. Gospodarowanie wyposażeniem oraz odczynnikami chemicznymi w laboratorium analitycznym

140

CHM.03.4. Wykonywanie prac preparatywnych i przygotowanie odczynników chemicznych do badań analitycznych

140

CHM.03.5. Pobieranie i przygotowanie próbek do badań analitycznych

140

CHM.03.6. Język obcy zawodowy

30

Razem

520

CHM.03.7. Kompetencje personalne i społeczne

CHM.03.8. Organizacja pracy małych zespołów

CHM.04. Wykonywanie badań analitycznych

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

CHM.04.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

CHM.04.2. Podstawy stosowania metod pomiarowych

40

CHM.04.3. Kontrola laboratoryjna i analiza przemysłowa surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych

260

CHM.04.4. Wykonywanie badań bioanalitycznych i środowiskowych

480

CHM.04.5. Język obcy zawodowy

30

Razem

800+40

CHM.04.6. Kompetencje personalne i społeczne

CHM.04.7. Organizacja pracy małych zespołów


Komentarze

źródła: CKE, rozporządzenie MEN z dnia 16 maja oraz 23 grudnia 2019 r.
Polityka Prywatności