aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów, formuła 2019
automatyk (3) budownictwo (11) drewno (4) druk (3) elektronik (3) elektryk (2) energetyka (3) foto (2) fryzjer (3) garbarz (2) gastronomia (5) górnik (7) Hotel (3) informatyka (5) kolej (4) mechanik (16) monter (13) odlewnictwo (3) ogrodnik (2) operator (15) opiekun/ka (5) przemysł (9) rolnictwo (4) ryby (4) samochód (5) stomatologia (3) technik (112) technologia (5)

Technik energetyk

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik energetyk powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji ELE.06. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek przesyłowych w systemach energetycznych:,

a) montowania i uruchamiania urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej i cieplnej,

b) wykonywania konserwacji oraz przeglądów instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej i cieplnej,

c) wykonywania pomiarów parametrów instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej i cieplnej;

2) w zakresie kwalifikacji ELE.07. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek wytwórczych w systemach energetycznych:

a) montowania i uruchamiania urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej,

b) wykonywania konserwacji oraz przeglądów instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej,

c) wykonywania pomiarów parametrów instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej.

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego

ELE.06. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek przesyłowych w systemach energetycznych

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

ELE.06.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

ELE.06.2. Podstawy elektrotechniki i elektroniki

190

ELE.06.3. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych, elektroenergetycznych i sieci cieplnych

150

ELE.06.4. Montaż, uruchamianie i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych oraz sieci cieplnych

150

ELE.06.5. Język obcy zawodowy

30

Razem

550

ELE.06.6. Kompetencje personalne i społeczne

ELE.06.7. Organizacja pracy małych zespołów

ELE.07. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek wytwórczych w systemach energetycznych

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

ELE.07.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

ELE.07.2. Podstawy energetyki

210

ELE.07.3. Montaż i rozruch instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej

150

ELE.07.4. Montaż i rozruch instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej

150

ELE.07.5. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej

120

ELE.07.6. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej

120

ELE.07.7. Język obcy zawodowy

30

Razem

810

ELE.07.8. Kompetencje personalne i społeczne

ELE.07.9. Organizacja pracy małych zespołówKomentarze

źródła: CKE, rozporządzenie MEN z dnia 16 maja oraz 23 grudnia 2019 r.
Polityka Prywatności