aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów, formuła 2019
automatyk (3) budownictwo (11) drewno (4) druk (3) elektronik (3) elektryk (2) energetyka (3) foto (2) fryzjer (3) garbarz (2) gastronomia (5) górnik (7) Hotel (3) informatyka (5) kolej (4) mechanik (16) monter (13) odlewnictwo (3) ogrodnik (2) operator (15) opiekun/ka (5) przemysł (9) rolnictwo (4) ryby (4) samochód (5) stomatologia (3) technik (112) technologia (5)

Technik hotelarstwa

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie:

a) utrzymywania czystości i porządku w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie,

b) przygotowywania i podawania śniadań,

c) organizowania usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;

2) w zakresie kwalifikacji HGT.06. Realizacja usług w recepcji:

a) rezerwacji usług hotelarskich,

b) obsługi gości w recepcji.

Dodatkowe umiejętności zawodowe

Animacja czasu wolnego

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności animacja czasu wolnego uczeń powinien być przygotowany do:
1) promocji aktywnego wypoczynku;
2) organizacji czasu wolnego.

Koordynowanie opieki nad turystami

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności koordynowanie opieki nad turystami uczeń powinien być przygotowany do:
1) prezentacji oferty turystycznej danego kraju lub regionu;
2) monitorowania przebiegu imprezy;
3) sprawowania opieki nad turystami podczas realizacji imprezy lub usługi turystycznej.

Obsługa kelnerska w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności obsługa kelnerska w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie uczeń powinien być przygotowany do:
1) obsługiwania gości w sali obsługi konsumenta obiektu świadczącego usługi hotelarskie;
2) przygotowania kart menu;
3) obsługi przyjęć okolicznościowych.

Organizacja spotkań biznesowych i konferencji

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności organizacja spotkań biznesowych i konferencji uczeń powinien być przygotowany do:
1) organizacji spotkania biznesowego i konferencji;
2) przygotowania umowy na wykonanie usługi dotyczącej organizacji spotkań biznesowych lub konferencji.

Pilotaż wycieczek

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności pilotaż wycieczek uczeń powinien być przygotowany do:
1) realizacji zadań pilota podczas wycieczki różnymi środkami transportu;
2) przygotowania i prowadzenia dokumentacji niezbędnej w pracy pilota.

Przewodnictwo turystyczne

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności przewodnictwo turystyczne uczeń powinien być przygotowany do:
1) stosowania map, planów miast, przewodników, informatorów;
2) udzielania informacji o historii, zasobach i walorach turystycznych kraju, regionu, miejscowości, obszaru i obiektu turystycznego;
3) stosowania zasad bezpieczeństwa podczas realizacji usługi turystycznej.

Udzielanie informacji turystycznej

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności udzielanie informacji turystycznej uczeń powinien być przygotowany do:
1) tworzenia bazy danych do opracowania oferty turystycznej;
2) przygotowania oferty turystycznej;
3) udzielania informacji o zakresie świadczonych usług turystycznych.

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

HGT.03.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

HGT.03.2. Podstawy hotelarstwa

90

HGT.03.3. Utrzymywanie czystości i porządku w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

150

HGT.03.4. Przygotowywanie i podawanie śniadań

180

HGT.03.5. Organizowanie usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

150

HGT.03.6. Język obcy zawodowy

60

Razem

660

HGT.03.7. Kompetencje personalne i społeczne


HGT.06. Realizacja usług w recepcji

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

HGT.06.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

HGT.06.2. Podstawy hotelarstwa

90

HGT.06.3. Rezerwacja usług hotelarskich

240

HGT.06.4. Obsługa gości w recepcji

240

HGT.06.5. Język obcy zawodowy

120

Razem

630+90

HGT.06.6. Kompetencje personalne i społeczne

HGT.06.7. Organizacja pracy małych zespołów


Komentarze

źródła: CKE, rozporządzenie MEN z dnia 16 maja oraz 23 grudnia 2019 r.
Polityka Prywatności