aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów, formuła 2019
automatyk (3) budownictwo (11) drewno (4) druk (3) elektronik (3) elektryk (2) energetyka (3) foto (2) fryzjer (3) garbarz (2) gastronomia (5) górnik (7) Hotel (3) informatyka (5) kolej (4) mechanik (16) monter (13) odlewnictwo (3) ogrodnik (2) operator (15) opiekun/ka (5) przemysł (9) rolnictwo (4) ryby (4) samochód (5) stomatologia (3) technik (112) technologia (5)

Asystentka stomatologiczna

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie asystentka stomatologiczna powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MED.01. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy:
1) przygotowywania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty do pracy;
2) asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów;
3) przygotowywania i przechowywania leków i materiałów stosowanych w stomatologii;
4) przygotowania, konserwowania, dekontaminacji, przechowywania narzędzi oraz sprzętu stosowanego w stomatologii zgodnie z przepisami;
5) prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego.

Możliwości kształcenia w zawodzie

Od roku szkolnego 2019/2020 kształcenie w zawodzie asystentka stomatologiczna jest realizowane w szkole policealnej o okresie nauczania 1 roku, w której kształcenie jest prowadzone wyłącznie w formie dziennej lub stacjonarnej.

Egzamin zawodowy

Część pisemna egzaminu, która jest przeprowadzana na sali egzaminacyjnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, trwa 60 minut i ma formę testu pisemnego składającego się z 40 zadań zamkniętych. Każde zadanie zawiera cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest poprawna. Za rozwiązanie zadań w części pisemnej można uzyskać maksymalnie 40 punktów.

Część praktyczna egzaminu polega na wykonaniu przez zdającego na stanowisku egzaminacyjnym zadania praktycznego, którego rezultatem może być wyrób, usługa czy tez dokumentacja.

Więcej o egzaminie w formule 2019

Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu

1. Który znak informuje o nakazie stosowania ochrony rąk?
2. Rumień, świąd skóry, pokrzywka, szybko narastający obrzęk warg i języka, utrudnione oddychanie są objawami wstrząsu
3. Na rysunku zaznaczono strzałką
4. Który mięsień na rysunku został otoczony granatową elipsą?
5. Które urządzenie, pozwalające na stworzenie cyfrowego wycisku wykorzystywanego do wykonania precyzyjnych uzupełnień protetycznych, przedstawiono na ilustracji?
6. Który preparat należy umieścić na liście zapotrzebowania, jeżeli brakuje płynu stosowanego w leczeniu endodontycznym o własnościach odkażających i rozpuszczających struktury organiczne w kanałach korzeniowych?
7. Który instrument jest przeznaczony do oceny głębokości kieszonki dziąsłowej?
8. W celu umożliwienia bezpiecznego zamknięcia worka na odpady medyczne należy napełniać go maksymalnie do
9. Które zęby mleczne oznaczone w systemie FDI obejmuje sektor III?
10. Jedną z podstawowych metod profilaktyki fluorkowej jest metoda Torella. Polega ona na
11. Do ustalenia wysokości zwarcia centralnego u pacjenta z bezzębiem całkowitym należy przygotować:
12. Zakładając, że zespół stomatologiczny pracujący metodą duo znajduje się na tarczy zegara, a asystentka siedzi zwrócona twarzą w kierunku pacjenta na pozycji godziny 15.00, wówczas kąt zawarty między linią pośrodkową ciała pacjenta a udami asystentki powinien wynosić
13. Do którego etapu zabiegu zachowawczego wykorzystuje się przedstawione na rysunku narzędzie?
14. Nieprawidłowe zastosowanie ssaka może spowodować
15. Tekst zawiera treść zaleceń przekazywanych pacjentowi po wykonaniu zabiegu

Zalecenia dla pacjenta poradni „APEX”
(...)
Jeśli pojawi się ból można zastosować ogólnodostępne leki przeciwbólowe dostępne bez recepty lub zgłosić się do gabinetu na wizytę kontrolną.

Nie jeść i nie pić przez 2 godziny po zabiegu
Nie płukać intensywnie ust w dniu zabiegu, aby zapobiec utracie skrzepu z zębodołu.

Nie wykonywać wysiłku fizycznego w dniu zabiegu.
(...)
16. Orzeczenie lekarskie jest częścią dokumentacji
17. Którym oznaczeniem, zgodnym z normą międzynarodową sformułowaną przez FDI, należy się posłużyć wypełniając dokumentację elektroniczną pacjenta, wpisując sektor II?
18. Do ruchomych uzupełnień protetycznych należy
19. Wybierz brakujący fragment rozmowy telefonicznej pomiędzy asystentką (A) a pacjentem (P).
A: Good morning, Cosmo Dental Clinic. Anna’s speaking. How can I help you?
P: Good morning, ........................
A: May I have your name please?
P: Of course. My name is John Brown.
20. Zdolnością odczuwania emocji innych ludzi i rozumienia ich sposobu myślenia jest
21. Lekarz dentysta polecił zarejestrować na wizytę 4-letnie dziecko. W celu zmniejszenia poziomu stresu u pacjenta asystentka stomatologiczna powinna zarejestrować go jako
22. Do którego specjalisty należy skierować pacjenta, u którego zaplanowano oszlifowanie zębów filarowych i pobranie wycisków dwuwarstwowych?
Komentarze

źródła: CKE, rozporządzenie MEN z dnia 16 maja oraz 23 grudnia 2019 r.
Polityka Prywatności