aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów, formuła 2019
automatyk (3) budownictwo (11) drewno (4) druk (3) elektronik (3) elektryk (2) energetyka (3) foto (2) fryzjer (3) garbarz (2) gastronomia (5) górnik (7) Hotel (3) informatyka (5) kolej (4) mechanik (16) monter (13) odlewnictwo (3) ogrodnik (2) operator (15) opiekun/ka (5) przemysł (9) rolnictwo (4) ryby (4) samochód (5) stomatologia (3) technik (112) technologia (5)

Technik technologii drewna

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik technologii drewna powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji DRM.04.Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych:

a) wykonywania wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych,

b) wykonywania prac związanych z obsługą, konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie,

c) wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych;

2) w zakresie kwalifikacji DRM.08.Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych:

a) planowania procesów technologicznych,

b) monitorowania przebiegu procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych.

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego

DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

DRM.04.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

DRM.04.2. Podstawy stolarstwa

150

DRM.04.3. Wykonywanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

390

DRM.04.4. Wykonywanie prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie

180

DRM.04.5. Wykonywanie napraw i renowacji wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

60

DRM.04.6. Język obcy zawodowy

30

Razem

840

DRM.04.7. Kompetencje personalne i społeczneDRM.08. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

DRM.08.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

DRM.08.2. Podstawy stolarstwa

150

DRM.08.3. Planowanie procesów technologicznych przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych

200

DRM.08.4. Monitorowanie przebiegu procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych

120

DRM.08.5. Język obcy zawodowy

30

Razem

380+150

DRM.08.6. Kompetencje personalne i społeczne

DRM.08.7. Organizacja pracy małych zespołówKomentarze

źródła: CKE, rozporządzenie MEN z dnia 16 maja oraz 23 grudnia 2019 r.
Polityka Prywatności