aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów, formuła 2019
automatyk (3) budownictwo (11) drewno (4) druk (3) elektronik (3) elektryk (2) energetyka (3) foto (2) fryzjer (3) garbarz (2) gastronomia (5) górnik (7) Hotel (3) informatyka (5) kolej (4) mechanik (16) monter (13) odlewnictwo (3) ogrodnik (2) operator (15) opiekun/ka (5) przemysł (9) rolnictwo (4) ryby (4) samochód (5) stomatologia (3) technik (112) technologia (5)

Wiertacz

symbol cyfrowy zawodu: 811305

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie wiertacz powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji GIW.12. Wykonywanie prac wiertniczych:

1) wykonywania prac związanych z montażem i demontażem urządzeń wiertniczych;

2) dobierania narzędzi, elementów zestawu przewodu wiertniczego i osprzętu wiertniczego;

3) obsługiwania urządzeń stosowanych w procesie wiercenia;

4) dobierania parametrów technologicznych procesu wiercenia;

5) wykonywania zabiegów specjalistycznych związanych z procesem wiercenia, opróbowania i udostępniania złoża;

6) rozpoznawania zagrożeń naturalnych oraz stosowania zasad profilaktyki przeciwerupcyjnej w procesie wiercenia;

7) zapobiegania oraz usuwania awarii i komplikacji wiertniczych;

8) prowadzenia prac związanych z wykonaniem przewiertów i otworów geotechnicznych, geoinżynieryjnych, geotermalnych i specjalnych.

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego

GIW.12. Wykonywanie prac wiertniczych


Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

GIW.12.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

GIW.12.2. Podstawy wiertnictwa

180

GIW. 12.3. Dobieranie sprzętu do wykonywania prac wiertniczych

150

GIW.12.4. Wykonywanie wierceń

150

GIW. 12.5. Sporządzanie płynów wiertniczych i zaczynów uszczelniających

90

GIW.12.6. Wykonywanie rurowania i cementowania otworów wiertniczych

90

GIW.12.7. Wykonywanie czynności związanych z dowiercaniem i udostępnianiem horyzontów produktywnych

90

GIW.12.8. Likwidowanie awarii i komplikacji wiertniczych

90

GIW. 12.9. Wykonywanie otworów wiertniczych dla realizacji potrzeb działalności inżynierskiej i hydrogeologicznej

30

GIW.12.10. Język obcy zawodowy

30

Razem

930

GIW.12.11. Kompetencje personalne i społeczne

Możliwości podnoszenia kwalifikacji w zawodzie

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie wiertacz po potwierdzeniu kwalifikacji GIW.12. Wykonywanie prac wiertniczych, może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik wiertnik po potwierdzeniu kwalifikacji GIW.13. Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Komentarze

źródła: CKE, rozporządzenie MEN z dnia 16 maja oraz 23 grudnia 2019 r.
Polityka Prywatności