aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów, formuła 2019
automatyk (3) budownictwo (11) drewno (4) druk (3) elektronik (3) elektryk (2) energetyka (3) foto (2) fryzjer (3) garbarz (2) gastronomia (5) górnik (7) Hotel (3) informatyka (5) kolej (4) mechanik (16) monter (13) odlewnictwo (3) ogrodnik (2) operator (15) opiekun/ka (5) przemysł (9) rolnictwo (4) ryby (4) samochód (5) stomatologia (3) technik (112) technologia (5)

Technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji: GIW.04. Eksploatacja podziemna kopalin innych niż węgiel kamienny:

a) wykonywania robót związanych z drążeniem, utrzymaniem i likwidacją podziemnych wyrobisk górniczych,

b) wykonywania robót związanych z wydobywaniem kopalin innych niż węgiel kamienny,

c) wykonywania robót związanych z wentylacją i klimatyzacją podziemnych wyrobisk górniczych,

d) wykonywania robót związanych z rozpoznawaniem, zwalczaniem i profilaktyką zagrożeń w podziemnych zakładach górniczych;

2) w zakresie kwalifikacji GIW.10. Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej kopalin innych niż węgiel kamienny:

a) wykonywania czynności związanych z organizacją i prowadzeniem robót górniczych,

b) wykonywania czynności związanych z rozpoznawaniem i zwalczaniem zagrożeń.

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego

GIW.04. Eksploatacja podziemna kopalin innych niż węgiel kamienny

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

GIW.04.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

GIW.04.2. Podstawy techniki w górnictwie podziemnym

120

GIW.04.3. Podstawy górnictwa podziemnego kopalin innych niż węgiel kamienny

120

GIW.04.4. Rozpoznawanie, zwalczanie i profilaktyka zagrożeń oraz specjalistyczne zabezpieczenie przeciwpożarowe w podziemnych zakładach górniczych

30

GIW.04.5. Drążenie, utrzymanie i likwidacja podziemnych wyrobisk górniczych

300

GIW.04.6. Wydobywanie kopalin

120

GIW.04.7. Wykonywanie robót związanych z wentylacją i klimatyzacją w podziemnych zakładach górniczych

120

GIW.04.8. Język obcy zawodowy

30

Razem

870

GIW. 04.9. Kompetencje personalne i społeczne


GIW. 10. Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej kopalin innych niż węgiel kamienny

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

GIW. 10.1 .Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

GIW.10.2. Podstawy techniki w górnictwie podziemnym

120

GIW.10.3. Eksploatacja złóż rud, soli oraz surowców skalnych

120

GIW.10.4. Organizowanie i prowadzenie robót górniczych

150

GIW. 10.5. Organizowanie profilaktyki i usuwanie zagrożeń w podziemnych zakładach górniczych

90

GIW. 10.6. Język obcy zawodowy

30

Razem

420+120

GIW.10.7. Kompetencje personalne i społeczne

GIW. 10.8. Organizacja pracy małych zespołów


Komentarze

źródła: CKE, rozporządzenie MEN z dnia 16 maja oraz 23 grudnia 2019 r.
Polityka Prywatności