aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów, formuła 2019
automatyk (3) budownictwo (11) drewno (4) druk (3) elektronik (3) elektryk (2) energetyka (3) foto (2) fryzjer (3) garbarz (2) gastronomia (5) górnik (7) Hotel (3) informatyka (5) kolej (4) mechanik (16) monter (13) odlewnictwo (3) ogrodnik (2) operator (15) opiekun/ka (5) przemysł (9) rolnictwo (4) ryby (4) samochód (5) stomatologia (3) technik (112) technologia (5)

Technik przeróbki kopalin stałych

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik przeróbki kopalin stałych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji GIW.05 Obsługa maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin:

a) prowadzenia procesu klasyfikacji i rozdrabniania kopalin stałych,

b) prowadzenia procesu wzbogacania kopalin stałych,

c) prowadzenia procesów oczyszczania wód obiegowych, zagęszczania i odwadniania mułów oraz suszenia i przeróbki osadów,

d) prowadzenie procesów magazynowania i załadunku produktów przeróbki kopalin stałych;

2) w zakresie kwalifikacji GIW. 11. Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych:

a) organizowania procesów klasyfikacji, rozdrabniania i wzbogacania kopalin stałych,

b) organizowania procesów transportu, magazynowania i załadunku produktów,

c) organizowania gospodarki wodno-mułowej,

d) organizowania utrzymania stanu technicznego maszyn i urządzeń oraz obiektów budowlanych zakładu przeróbczego.

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego

GIW.05. Obsługa maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin


Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

GIW.05.1.Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

GIW.05.2. Podstawy przeróbki kopalin stałych

90

GIW.05.3. Użytkowanie maszyn i urządzeń przeróbczych

420

GIW.05.4. Prowadzenie procesów technologicznych produkcyjnych w zakładzie przeróbczym

210

GIW.05.5. Język obcy zawodowy

30

Razem

780

GIW.05.6. Kompetencje personalne i społeczne


GIW. 11. Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych


Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

GIW.11.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

GIW.11.2. Podstawy przeróbki kopalin stałych

90

GIW.11.3. Podstawy organizacji i zarządzania, gospodarki maszynami oraz utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych w przeróbce kopalin stałych

60

GIW. 11.4. Organizacja procesów klasyfikacji, rozdrabniania i wzbogacania kopalin stałych

240

GIW.11.5. Organizacja procesów transportu, magazynowania i załadunku produktów

120

GIW. 11.6. Organizacja procesów gospodarki wodno-mułowej

30

GIW.11.7. Język obcy zawodowy

30

Razem

540+60

GIW.11.8. Kompetencje personalne i społeczne

GIW. 11.9. Organizacja pracy małych zespołów


Komentarze

źródła: CKE, rozporządzenie MEN z dnia 16 maja oraz 23 grudnia 2019 r.
Polityka Prywatności