aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów, formuła 2019
automatyk (3) budownictwo (11) drewno (4) druk (3) elektronik (3) elektryk (2) energetyka (3) foto (2) fryzjer (3) garbarz (2) gastronomia (5) górnik (7) Hotel (3) informatyka (5) kolej (4) mechanik (16) monter (13) odlewnictwo (3) ogrodnik (2) operator (15) opiekun/ka (5) przemysł (9) rolnictwo (4) ryby (4) samochód (5) stomatologia (3) technik (112) technologia (5)

Technik wiertnik

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik wiertnik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji GIW. 12.Wykonywanie prac wiertniczych:

a) wykonywania prac związanych z montażem i demontażem urządzeń wiertniczych,

b) dobierania narzędzi, elementów zestawu przewodu wiertniczego i osprzętu wiertniczego,

c) obsługiwania urządzeń stosowanych w procesie wiercenia,

d) dobierania parametrów technologicznych procesu wiercenia,

e) wykonywania zabiegów specjalistycznych związanych z procesem wiercenia, opróbowania i udostępniania złoża,

f) rozpoznawania zagrożeń naturalnych oraz stosowania zasad profilaktyki przeciwerupcyjnej w procesie wiercenia,

g) zapobiegania awariom i komplikacjom wiertniczym oraz ich usuwania,

h) prowadzenia prac związanych z wykonaniem przewiertów i otworów geotechnicznych, geoinżynieryjnych, geotermalnych i specjalnych;

2) w zakresie kwalifikacji GIW. 13. Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych:

a) prowadzenia dokumentacji wiercenia,

b) nadzorowania prac montażowych i demontażowych,

c) projektowania dolnej części zestawu wiertniczego oraz dobierania i optymalizacji parametrów technologicznych procesu wiercenia,

d) projektowania płuczki wiertniczej,

e) projektowania zabiegów cementowania rur okładzinowych i wykonywania korków cementowych,

f) doboru elementów wyposażenia przeciwerupcyjnego wylotu otworu i przewodu wiertniczego,

g) organizowania i prowadzenia procesu wiercenia,

h) nadzorowania procesu wiercenia.

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego

GIW.12. Wykonywanie prac wiertniczych

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

GIW.12.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

GIW.12.2. Podstawy wiertnictwa

180

GIW. 12.3. Dobieranie sprzętu do wykonywania prac wiertniczych

150

GIW.12.4. Wykonywanie wierceń

150

GIW. 12.5. Sporządzanie płynów wiertniczych i zaczynów uszczelniających

90

GIW.12.6. Wykonywanie rurowania i cementowania otworów wiertniczych

90

GIW.12.7. Wykonywanie czynności związanych z dowiercaniem i udostępnianiem horyzontów produktywnych

90

GIW.12.8. Likwidowanie awarii i komplikacji wiertniczych

90

GIW. 12.9. Wykonywanie otworów wiertniczych dla realizacji potrzeb działalności inżynierskiej i hydrogeologicznej

30

GIW.12.10. Język obcy zawodowy

30

Razem

930

GIW.12.11. Kompetencje personalne i społeczne


GIW. 13. Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

GIW.13.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

GIW.13.2. Podstawy wiertnictwa

180

GIW.13.3. Przygotowanie i prowadzenie prac wiertniczych

120

GIW. 13.4. Rejestrowanie i interpretacja odczytów wskazań przyrządów kontrolno-pomiarowych

60

GIW. 13.5. Planowanie i realizacja procesu wiercenia

100

GIW. 13.6. Język obcy zawodowy

30

Razem

340+180

GIW.13.7. Kompetencje personalne i społeczne

GIW. 13.8. Organizacja pracy małych zespołów


Komentarze

źródła: CKE, rozporządzenie MEN z dnia 16 maja oraz 23 grudnia 2019 r.
Polityka Prywatności