Tagi dla zawodów, formuła 2019
automatyk (3) budownictwo (11) drewno (4) druk (3) elektronik (3) elektryk (2) energetyka (3) foto (2) fryzjer (3) garbarz (2) gastronomia (5) górnik (7) Hotel (3) informatyka (5) kolej (4) mechanik (16) monter (13) odlewnictwo (3) ogrodnik (2) operator (15) opiekun/ka (5) przemysł (9) rolnictwo (4) ryby (4) samochód (5) stomatologia (3) technik (112) technologia (5)

Technik usług kelnerskich

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik usług kelnerskich powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich:

a) sporządzania potraw i napojów w części handlowo-usługowej zakładu gastronomicznego,

b) wykonywania czynności związanych obsługiwaniem gości,

c) rozliczania usług kelnerskich;

2) w zakresie kwalifikacji HGT.11. Organizacja usług gastronomicznych:

a) planowania i organizowania dodatkowych usług gastronomicznych,

b) planowania i nadzorowania pracy kelnera,

c) rozliczania usług gastronomicznych.

Dodatkowe umiejętności zawodowe

Profesjonalne parzenie kawy (umiejętności baristy)Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności profesjonalne parzenie kawy (umiejętności baristy) uczeń powinien być przygotowany do:
1) dobierania odpowiednich gatunków kawy;
2) przygotowania różnych rodzajów kawy;
3) przygotowania dekoracji kawy.

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego

HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

HGT.01.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

HGT.01.2. Podstawy gastronomii

90

HGT.01.3. Podstawy technologii i sporządzanie potraw i napojów w części handlowo - usługowej zakładu gastronomicznego

120

HGT.01.4. Obsługiwanie gości

330

HGT.01.5. Podstawy miksologii

60

HGT.01.6. Rozliczanie usług kelnerskich

90

HGT.01.7. Język obcy zawodowy

60

Razem

780

HGT.01.8. Kompetencje personalne i społeczne


HGT. 11. Organizacja usług gastronomicznych

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

HGT. 11.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

HGT.11.2. Podstawy gastronomii

90

HGT. 11.3. Planowanie usług gastronomicznych

110

HGT. 11.4. Organizowanie usług gastronomicznych

210

HGT. 11.5. Rozliczanie usług gastronomicznych

120

HGT. 11.6. Język obcy zawodowy

60

Razem

530+90

HGT.11.7. Kompetencje personalne i społeczne

HGT.11.8. Organizacja pracy małych zespołów


Komentarze

źródła: CKE, rozporządzenie MEN z dnia 16 maja oraz 23 grudnia 2019 r.
Polityka Prywatności