aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów, formuła 2019
automatyk (3) budownictwo (11) drewno (4) druk (3) elektronik (3) elektryk (2) energetyka (3) foto (2) fryzjer (3) garbarz (2) gastronomia (5) górnik (7) Hotel (3) informatyka (5) kolej (4) mechanik (16) monter (13) odlewnictwo (3) ogrodnik (2) operator (15) opiekun/ka (5) przemysł (9) rolnictwo (4) ryby (4) samochód (5) stomatologia (3) technik (112) technologia (5)

Murarz-tynkarz

symbol cyfrowy zawodu: 711204

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie murarz-tynkarz powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich:
1) wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
2) wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych;
3) wykonywania i naprawy tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
4) wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych.

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

BUD.12.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

BUD.12.2. Podstawy budownictwa

90

BUD.12.3. Wykonywanie zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych

100

BUD.12.4. Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych

280

BUD.12.5. Wykonywanie i naprawa tynków wewnętrznych i zewnętrznych

230

BUD.12.6. Wykonywanie remontów i rozbiórek murowanych konstrukcji budowlanych

100

BUD.12.7. Język obcy zawodowy

30

Razem

860

BUD.12.8. Kompetencje personalne i społeczne


Możliwości podnoszenia kwalifikacji w zawodzie

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie murarz-tynkarz po potwierdzeniu kwalifikacji BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik budownictwa po potwierdzeniu kwalifikacji BUD. 14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Komentarze

źródła: CKE, rozporządzenie MEN z dnia 16 maja oraz 23 grudnia 2019 r.
Polityka Prywatności