aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów, formuła 2019
automatyk (3) budownictwo (11) drewno (4) druk (3) elektronik (3) elektryk (2) energetyka (3) foto (2) fryzjer (3) garbarz (2) gastronomia (5) górnik (7) Hotel (3) informatyka (5) kolej (4) mechanik (16) monter (13) odlewnictwo (3) ogrodnik (2) operator (15) opiekun/ka (5) przemysł (9) rolnictwo (4) ryby (4) samochód (5) stomatologia (3) technik (112) technologia (5)

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy:

1) monitorowania przestrzegania przepisów prawa z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
2) kontrolowania warunków technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy;
3) opracowania i opiniowania planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
4) oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychofizyczne występujące w środowisku pracy;
5) ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych;
6) organizowania i prowadzenia szkoleń wstępnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.


Komentarze
Ostatnie:
15.04.2022 13:12
Dodał(a): ~Mariusz
Pracowałem w firmie produkcyjnej na stanowisku BHP, jednak chciałem zmienić coś w swoim życiu zawodowym i wybrałem się na studia podyplomwoe na kierunek z zakresu kształcenia w zawodzie BHP i przygotowania pedagogiczne na WSKZ. Studia pozwoliły mi na rozpoczęcie pracy w placówce oświatwowej. Myślę, że prowadzone przeze mnie zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem, bo mam wiedzę praktyczną i teoretyczną.

źródła: CKE, rozporządzenie MEN z dnia 16 maja oraz 23 grudnia 2019 r.
Polityka Prywatności