aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów, formuła 2019
automatyk (3) budownictwo (11) drewno (4) druk (3) elektronik (3) elektryk (2) energetyka (3) foto (2) fryzjer (3) garbarz (2) gastronomia (5) górnik (7) Hotel (3) informatyka (5) kolej (4) mechanik (16) monter (13) odlewnictwo (3) ogrodnik (2) operator (15) opiekun/ka (5) przemysł (9) rolnictwo (4) ryby (4) samochód (5) stomatologia (3) technik (112) technologia (5)

Technik procesów drukowania

Dla zawodu technik procesów drukowania określono dwie podstawy programowe z wyodrębnionymi kwalifikacjami:

I) PGF.01. Realizacja procesów drukowania z użyciem fleksograficznych form drukowych oraz PGF.06. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej;

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik procesów drukowania powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji PGF.01. Realizacja procesów drukowania z użyciem fleksograficznych form drukowych:
a) wykonywania fleksograficznych form drukowych.
b) drukowania z użyciem fleksograficznych form drukowych;

2) w zakresie kwalifikacji PGF.06. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej: a) planowania produkcji poligraficznej,
b) kontrolowania przebiegu produkcji poligraficznej.


II) PGF.02. Realizacja procesów drukowania z offsetowych form drukowych oraz PGF.06. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik procesów drukowania powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji PGF.02. Realizacja procesów drukowania z offsetowych form drukowych:
a) wykonywania offsetowych form drukowych,
b) drukowania nakładu z offsetowych form drukowych;

2) w zakresie kwalifikacji PGF.06 Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej:
a) planowania produkcji poligraficznej,
b) kontrolowania przebiegu produkcji poligraficznej.

Dodatkowe umiejętności zawodowe

Modelowanie 3D

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności modelowanie 3D uczeń powinien być przygotowany do:
1) stosowania oprogramowania do tworzenia i modelowania obiektów 3D;
2) publikacji grafiki 3D.

Możliwości podnoszenia kwalifikacji w zawodzie

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik procesów drukowania, po potwierdzeniu kwalifikacji PGF.06. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik procesów introligatorskich po potwierdzeniu kwalifikacji PGF.03. Realizacja procesów introligatorskich i opakowaniowych.


Komentarze

źródła: CKE, rozporządzenie MEN z dnia 16 maja oraz 23 grudnia 2019 r.
Polityka Prywatności