aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów, formuła 2019
automatyk (3) budownictwo (11) drewno (4) druk (3) elektronik (3) elektryk (2) energetyka (3) foto (2) fryzjer (3) garbarz (2) gastronomia (5) górnik (7) Hotel (3) informatyka (5) kolej (4) mechanik (16) monter (13) odlewnictwo (3) ogrodnik (2) operator (15) opiekun/ka (5) przemysł (9) rolnictwo (4) ryby (4) samochód (5) stomatologia (3) technik (112) technologia (5)

Technik administracji

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik administracji powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji:

1) wykonywania prac biurowych w jednostce administracji;

2) udzielania informacji pracownikom oraz klientom;

3) kompletowania i porządkowania aktów prawnych w jednostce administracji;

4) sporządzania protokołów, analiz i sprawozdań;

5) udostępniania dokumentów klientom wewnętrznym i zewnętrznym;

6) prowadzenia dokumentacji kadrowej pracowników;

7) sporządzania dokumentów finansowych zgodnie z procedurami;

8) sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych w jednostce administracji;

9) przygotowania i prowadzenia postępowania administracyjnego.

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego

EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

EKA.01.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

32

EKA.01.2. Podstawy administracji i prac biurowych

98

EKA.01.3. Sporządzanie dokumentów dotyczących spraw administracyj nych

416

EKA.01.4. Przygotowywanie i prowadzenie postępowania administracyj nego

384

EKA.01.5. Sporządzanie analiz i sprawozdań

320

EKA.01.6. Język obcy zawodowy

64

Razem

1314

EKA.01.7. Kompetencje personalne i społeczne

EKA.01.8. Organizacja pracy małych zespołów


Komentarze

źródła: CKE, rozporządzenie MEN z dnia 16 maja oraz 23 grudnia 2019 r.
Polityka Prywatności