aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów, formuła 2019
automatyk (3) budownictwo (11) drewno (4) druk (3) elektronik (3) elektryk (2) energetyka (3) foto (2) fryzjer (3) garbarz (2) gastronomia (5) górnik (7) Hotel (3) informatyka (5) kolej (4) mechanik (16) monter (13) odlewnictwo (3) ogrodnik (2) operator (15) opiekun/ka (5) przemysł (9) rolnictwo (4) ryby (4) samochód (5) stomatologia (3) technik (112) technologia (5)

Monter izolacji budowlanych

symbol cyfrowy zawodu: 712401

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie monter izolacji budowlanych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BUD.06. Wykonywanie izolacji budowlanych:
1) wykonywania i naprawy izolacji wodochronnych;
2) wykonywania i naprawy izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych;
3) wykonywania i naprawy izolacji antykorozyjnych i chemoodpornych.

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego

BUD.06. Wykonywanie izolacji budowlanych

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

BUD.06.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

BUD.06.2. Podstawy budownictwa

90

BUD.06.3. Wykonywanie i naprawa izolacji wodochronnych

410

BUD.06.4. Wykonywanie i naprawa izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych

540

BUD.06.5. Wykonywanie i naprawa izolacji antykorozyjnych i chemoodpornych

120

BUD.06.6. Język obcy zawodowy

30

Razem

1220

BUD.06.7. Kompetencje personalne i społeczne


Komentarze

źródła: CKE, rozporządzenie MEN z dnia 16 maja oraz 23 grudnia 2019 r.
Polityka Prywatności