aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów, formuła 2019
automatyk (3) budownictwo (11) drewno (4) druk (3) elektronik (3) elektryk (2) energetyka (3) foto (2) fryzjer (3) garbarz (2) gastronomia (5) górnik (7) Hotel (3) informatyka (5) kolej (4) mechanik (16) monter (13) odlewnictwo (3) ogrodnik (2) operator (15) opiekun/ka (5) przemysł (9) rolnictwo (4) ryby (4) samochód (5) stomatologia (3) technik (112) technologia (5)

Technik geolog

Tag: technik
symbol cyfrowy zawodu: 311106

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik geolog powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji GIW.06. Wykonywanie prac geologicznych:

1) wykonywania geologicznych i hydrogeologicznych prac terenowych;

2) wykonywania geologiczno-inżynierskich prac terenowych;

3) obsługi geologicznej wierceń;

4) obsługi geologicznej zakładów górniczych i zakładów w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z późn. zm.);

5) prowadzenia laboratoryjnych prac diagnostycznych;

6) dokumentowania i przetwarzania wyników badań;

7) prowadzenia działalności geoturystycznej.

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego

GIW.06. Wykonywanie prac geologicznych


Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

GIW.06.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

GIW.06.2. Podstawy geologii

300

GIW.06.3. Wykonywanie terenowych prac geologicznych i hydrogeologicznych

390

GIW.06.4. Wykonywanie terenowych prac geologiczno-inżynierskich

120

GIW.06.5. Obsługa geologiczna zakładów górniczych i zakładów w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze

60

GIW.06.6.Określanie przydatności obiektów geologicznych i górniczych do celów geoturystycznych

60

GIW.06.7. Organizacja prac i robót geologicznych

240

GIW.06.8. Wykonywanie badań laboratoryjnych minerałów, skał, wód i gruntów

120

GIW.06.9. Język obcy zawodowy

30

Razem

1350

GIW.06.10. Kompetencje personalne i społeczne

GIW.06.11. Organizacja pracy małych zespołów


Komentarze

źródła: CKE, rozporządzenie MEN z dnia 16 maja oraz 23 grudnia 2019 r.
Polityka Prywatności