aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów, formuła 2019
automatyk (3) budownictwo (11) drewno (4) druk (3) elektronik (3) elektryk (2) energetyka (3) foto (2) fryzjer (3) garbarz (2) gastronomia (5) górnik (7) Hotel (3) informatyka (5) kolej (4) mechanik (16) monter (13) odlewnictwo (3) ogrodnik (2) operator (15) opiekun/ka (5) przemysł (9) rolnictwo (4) ryby (4) samochód (5) stomatologia (3) technik (112) technologia (5)

Technik turystyki na obszarach wiejskich

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik turystyki na obszarach wiejskich powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji HGT.09. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich:

a) przygotowania i sprzedaży imprez i usług turystycznych na obszarach wiejskich,

b) realizowania i rozliczania imprez i usług turystycznych na obszarach wiejskich;

2) w zakresie kwalifikacji HGT. 10. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego:

a) organizowania prac w gospodarstwie rolnym,

b) organizowania działalności agroturystycznej,

c) obsługiwania klienta w gospodarstwie agroturystycznym.

Dodatkowe umiejętności zawodowe

Animacja czasu wolnego

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności animacja czasu wolnego uczeń powinien być przygotowany do:
1) promocji aktywnego wypoczynku;
2) organizacji czasu wolnego.

Koordynowanie opieki nad turystami

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności koordynowanie opieki nad turystami uczeń powinien być przygotowany do:
1) prezentacji oferty turystycznej danego kraju lub regionu;
2) monitorowania przebiegu imprezy;
3) sprawowania opieki nad turystami podczas realizacji imprezy lub usługi turystycznej.

Organizacja spotkań biznesowych i konferencji

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności organizacja spotkań biznesowych i konferencji uczeń powinien być przygotowany do:
1) organizacji spotkania biznesowego i konferencji;
2) przygotowania umowy na wykonanie usługi dotyczącej organizacji spotkań biznesowych lub konferencji.

Pilotaż wycieczek

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności pilotaż wycieczek uczeń powinien być przygotowany do:
1) realizacji zadań pilota podczas wycieczki różnymi środkami transportu;
2) przygotowania i prowadzenia dokumentacji niezbędnej w pracy pilota.

Przewodnictwo turystyczne

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności przewodnictwo turystyczne uczeń powinien być przygotowany do:
1) stosowania map, planów miast, przewodników, informatorów;
2) udzielania informacji o historii, zasobach i walorach turystycznych kraju, regionu, miejscowości, obszaru i obiektu turystycznego;
3) stosowania zasad bezpieczeństwa podczas realizacji usługi turystycznej.

Przygotowanie do kierowania pojazdem samochodowym w zakresie kategorii B

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności przygotowanie do kierowania pojazdem samochodowym w zakresie kategorii B uczeń powinien być przygotowany do:
1) stosowania przepisów prawa dotyczących ruchu drogowego w zakresie prawa jazdy kategorii B;
2) prowadzenia i obsługi pojazdu samochodowego;
3) przystąpienia do egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B.

Przygotowanie do kierowania ciągnikiem rolniczym w zakresie kategorii T

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności przygotowanie do kierowania ciągnikiem rolniczym w zakresie kategorii T uczeń powinien być przygotowany do:
1) stosowania przepisów prawa dotyczących ruchu drogowego w zakresie prawa jazdy kategorii T;
2) prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą lub przyczepami;
3) przystąpienia do egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii T.

Udzielanie informacji turystycznej

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności udzielanie informacji turystycznej uczeń powinien być przygotowany do:
1) tworzenia bazy danych do opracowania oferty turystycznej;
2) przygotowania oferty turystycznej;
3) udzielania informacji o zakresie świadczonych usług turystycznych.

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego

HGT.09. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

HGT.09.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

HGT.09.2. Podstawy turystyki na obszarach wiejskich

60

HGT.09.3. Przygotowanie i sprzedaż imprez i usług turystycznych

240

HGT.09.4. Realizowanie imprez i usług turystycznych

210

HGT.09.5. Rozliczanie imprez i usług turystycznych

90

HGT.09.6. Język obcy zawodowy

30

Razem

660

HGT.09.7. Kompetencje personalne i społecznej

HGT.09.8. Organizacja pracy małych zespołów


HGT.10. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

HGT. 10.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

HGT. 10.2. Podstawy turystyki na obszarach wiejskich

60

HGT. 10.3. Prowadzenie produkcji w gospodarstwie rolnym

330

HGT.10.4. Dostosowanie gospodarstwa rolnego do działalności agroturystycznej

150

HGT. 10.5. Obsługiwanie klienta w gospodarstwie agroturystycznym

90

HGT. 10.6. Język obcy zawodowy

30

Razem

630+60

HGT.10.7. Kompetencje personalne i społecznej

HGT.10.8. Organizacja pracy małych zespołów


Komentarze

źródła: CKE, rozporządzenie MEN z dnia 16 maja oraz 23 grudnia 2019 r.
Polityka Prywatności