aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów, formuła 2019
automatyk (3) budownictwo (11) drewno (4) druk (3) elektronik (3) elektryk (2) energetyka (3) foto (2) fryzjer (3) garbarz (2) gastronomia (5) górnik (7) Hotel (3) informatyka (5) kolej (4) mechanik (16) monter (13) odlewnictwo (3) ogrodnik (2) operator (15) opiekun/ka (5) przemysł (9) rolnictwo (4) ryby (4) samochód (5) stomatologia (3) technik (112) technologia (5)

Technik technologii szkła

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik technologii szkła powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji CES.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu szklarskiego:

a) obsługiwania maszyn i urządzeń do sporządzania zestawu szklarskiego i topienia mas szklanych,

b) obsługiwania maszyn i urządzeń do formowania, zdobienia i przetwarzania wyrobów ze szkła,

c) formowania wyrobów ze szkła;

2) w zakresie kwalifikacji CES.04. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów ze szkła:

a) wykonywania badań laboratoryjnych surowców szklarskich, szkła, wyrobów ze szkła,

b) organizowania i prowadzenia procesów wytwarzania wyrobów ze szkła,

c) kontrolowania przebiegu procesów technologicznych przemysłu szklarskiego.

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego

CES.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu szklarskiego

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

CES.02.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

CES.02.2. Podstawy produkcji szkła oraz wyrobów ze szkła

90

CES.02.3. Sporządzanie zestawów szklarskich i topienie mas szklanych

180

CES.02.4. Formowanie wyrobów ze szkła

240

CES.02.5. Zdobienie i przetwarzanie wyrobów ze szkła

90

CES.02.6. Język obcy zawodowy

30

Razem

660

CES.02.7. Kompetencje personalne i społeczne


CES.04. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów ze szkła

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

CES.04.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

CES.04.2. Podstawy produkcji szkła oraz wyrobów ze szkła

90

CES.04.3. Procedury jakościowe w produkcji szkła oraz wyrobów ze szkła

30

CES.04.4. Wykonywanie badań laboratoryjnych surowców szklarskich, szkła i wyrobów ze szkła

150

CES.04.5. Prowadzenie procesów sporządzania zestawów szklarskich i topienia mas szklanych

180

CES.04.6. Prowadzenie procesów formowania, wykańczania, zdobienia i przetwarzania wyrobów ze szkła

210

CES.04.7. Język obcy zawodowy

30

Razem

630+90

CES.04.8. Kompetencje personalne i społeczne

CES.04.9. Organizacja pracy małych zespołów


Komentarze

źródła: CKE, rozporządzenie MEN z dnia 16 maja oraz 23 grudnia 2019 r.
Polityka Prywatności